Sakset/Fra hofta

Selv om alle somaliske jenter i Norge ble omskåret ti ganger hver, er problemet mindre omfattende enn incestovergrepene mot unge, hvite jenter i de tusen majoritetshjem. Men sexovergrepene blant 95 prosent av befolkningen er det ingen debatt om. Det er mer behagelig å drive heksekampanjer mot minoriteter.

Leder: Vår rettsstat trues

Norge er ikke lenger et land hvor det er likhet for loven.

– Dag Herbjørnsrud 10.07.2009