Kunstverk

Dommedag av Michelangelo, fra det Sixtinske kapell, Vatikanet.

Jesus, i et eget lys og på behørig avstand fra de vanlige dødelige, løfter hånden for å påkalle oppmerksomheten, og personene i ring rundt ham venter med engstelse og forventning på hans dom. Jomfru Maria ved hans side ser i en annen retning, kanskje idet hun lurer på om hennes bønner på de andres vegne er blitt hørt av Sønnen, hvis sjefsrolle hun rolig aksepterer. Peter med det hvite skjegget til høyre, holder nøklene til himmelens port. Apostelen Bartolomeus – som ifølge tradisjonen ble flådd – holder sitt eget skinn i hånden; i den andre hånden holder han slakteredskapet, den eneste gjenstanden som kommer innenfor Kristi aura. Legemets oppstandelse indeed, og kun ved Kristus. Resten av bildet er her.