Ambrogio Lorenzetti (ca. 1290–1348), «Allegori over godt styresett» (1338), freske i Palazzo Pubblico i Siena.

Ambrogio Lorenzettis allegori over det gode styresett i Sienas rådhus, er en freske fra 1300-tallet med en høyde på noe over to meter og en bredde på nesten åtte, dimensjoner som er lite egnet til Documents forside.

Men bildet domineres av to skikkelser som kan presenteres hver for seg: Disse representerer henholdsvis justisen og regjeringen, som er sammenhengende, men også adskilt (en forløper til opplysningstidens idé om tredelingen av makten).

Til venstre sitter den rødkledde Justitia på en trone fremfor rettferdighetens vektstang, men det er ikke hun selv som holder i den: Armene hennes er utslått og hendene åpne, som om hun ikke visste sin arme råd stilt overfor de rettslige dilemmaer hun må ta stilling til. Blikket hennes er derfor vendt oppover mot den hellige visdom (Sapienza), og det er den som holder stangen med vektskålene i sin høyre hånd: Justitias jobb er å få øye på hva visdommen foreskriver.

Til sidene for henne befinner seg rettens to viktigste dimensjoner: til venstre den som regulerer forholdet mellom staten og borgerne (som henretter morderen og hedrer krigshelten), til høyre den som befatter seg med forholdet borgerne i mellom (i særdeleshet det økonomiske samkvem: engelen deler ut de rette rom- og lengdemål til handelsmennene).

Fra de to englene går det ned to tau, som forenes til ett hos den hvitkledde kvinnen som representerer enigheten og harmonien (Concordia). Dette tauet passerer gjennom mengden av borgere, som frivillig og etter eget valg holder fast i det, for til slutt å ende opp i hånden på den dominerende mannsskikkelsen til høyre i fresken, som representerer regjeringen.

Over det politiske overhodets trone befinner seg hans tre viktigste inspirasjonskilder: de tre teologiske dydene tro, håp og kjærlighet. Rundt ham sitter det skikkelser som representerer kardinaldydene og andre gode egenskaper som storsinnethet og fredsommelighet.

Underordnet disse finner man de væpnede menn, som beskytter de lovlydige borgerne og holder forbryterne bundet i påvente av at de føres frem for retten.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂