Nytt

På Venstre-politiker Abid Q, Rajas dialogmøte i Litteraturhuset på søndag, kom Raja med forslag om at staten bør ansette tre imamer på fulltid, slik at de kan reise rundt på skoler og informere om islam og på andre måter delta i samfunnsdebatten.

– Hvis de klarer å forebygge voldtekt, kriminalitet og terror, så er det vel anvendte penger, sier Raja.

Forslaget kom under Rajas dialogmøte i Litteraturhuset i Oslo søndag. Han erkjenner at forslaget kanskje er litt paradoksalt til å komme fra en venstremann.

– Jo, men imamenes tid er bundet opp i moskeene. Man trengte kanskje ikke ansette dem direkte, man kunne kanalisere pengene gjennom Islamsk Råd, sier Raja til Dagsavisen.

Islamsk Råd nektet for øvrig å ta avstand fra dødstraff for homofile i 2007, og henvendte seg til Det europeiske fatwarådet – ledet av Yusuf al-Qaradawi, som er verdenskjent for sine notorisk rabiate synspunkter som at vold mot kvinner, selvmordsbombing og dødstraff for homofili er akseptabelt, samt sin nylige hyllest av Holocaust – for å bli veiledet om hvordan Islamsk Råd og øvrige norske muslimer skal forholde seg til homofili.

Raja sa også at problemet i norsk innvandringsdebatt skyldes Arbeiderpartiet, og ikke Fremskrittspartiet. Martin Kolbergs islamutspill får det glatte lag:

– Det er ikke radikal islam som er farlig, men radikal islamisme, sier venstre. Og det er ikke kvinneundertrykking som er problemet i radikal islamisme, det er terror, sier Raja.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) får så hatten passer for debatten om 24-års aldersgrense for å gifte seg og forslaget om forbud mot søskenbarnekteskap

– Det er grobunn for parallelle samfunn når man lager lover som er forskjellige for folk med ulik etnisk bakgrunn, sier Raja.

Forslaget Ap lanserte om 24 års aldersgrense for giftermål og forbud mot søskenbarnekteskap i 2007 etter den danske integreringsmodellen, var imidlertid ment å gjelde for samtlige statsborgere i Norge.

Aftenposten: Abid Raja vil ha statsansatte imamer