Sakset/Fra hofta

Kommentarene i avisene kan inneholde interessant informasjon som ellers ikke kommer frem. I debatten om utviklingen i Oslo-skolene, skriver en leser av Dagsavisen:

23. Jon
03. juni 2009 08:10

På min datters skole i Drammen ville lærerne gjøre et forsøk med at de to norske jentene skal bruke skaut en uke. Vi protesterte og da ringte det en afgansk morsmållærer på vegne av rektor, og prøvde å overtale oss. Det er snart galemathias her i byen også! Bruk stemmen din til høsten. NB. Vi skal flytte (flykte)!

På Vahl skole i Oslo skrev SFO-leder brev hjem til to norske familier og spurte om det var greit at døtrene gikk med morsomme, fargerike skaut på skolen. Alle andre gjorde det. Skolen fremstilte det som en glipp. Hvis det kan dokumenteres at noe lignende har skjedd på en skole i Drammen, kan det være et tegn på en mer generell utglidning.

Drammens Tidende er tipset, men Dagsavisen kan være den nærmeste til å sjekke, siden de har epostadressen til «jon».

Rømmer til hvitere skoler