Sakset/Fra hofta

Når Siv Jensen snakker om obligatorisk underlivsundersøkelse i kampen mot omskjæring, sier barneminister Anniken Huitfeldt at regjeringen vil tilby frivillige undersøkelser. Det høres unektelig mer humant ut, men hva skjer hvis foreldrene ikke stiller opp? Jo, da vil det være åpent for tvang og barnevernssak. Frivillig tvang kalles det. Frp og Jensen kan igjen si velkommen etter med for lite, for seint etter deres syn.

Det er altså Arbeiderpartiets politikk at grupper her i landet skal stemples som overgripere mot sine barn, tross at en fersk undersøkelse fra Institutt for samfunnsvitenskap viste at omfanget er langt mindre enn debatten skulle tyde på.
Bare 15 tilfeller ble avdekket i perioden 2006–07. Det er 15 for mye, men forsvarer det et så alvorlig inngrep i privatlivets fred? At norske skolejenter skal skilles ut i klassen og foreldre trues med barnevernet? Omskjæring er forbudt og må bekjempes som en forbrytelse. Kollektiv straff har til nå ikke vært et alternativ.

Når Jens Stoltenberg sier at valget handler om forskjellige samfunnsmodeller, er hans foretrukne honnørord fellesskap. Men det er ikke noe fellesskap i en politikk som deler innbyggerne inn i oss og dem. Det sår mistanke og splittelse i stedet. Det er det bare ett parti som tjener på.

Kollektiv straff har til nå ikke vært et alternativ.