Nytt

De siste ti årene har det blitt anmeldt 53 tilfeller av ulovlig omskjæring av kvinner og jenter i Norge. Ingen er straffet.

– Det er ikke kriminelt å være omskåret i Norge. Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring, sier Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til NRK.

Hun har tatt for seg de 53 sakene i tiårsperioden og intervjuet rettsmedisinere som har undersøkt barna, og flere i politiet om deres erfaringer med sakene.

Politiet mangler ofte vitner i sakene hvis omskjæringen er gjennomført i utlandet. Dermed har de ikke gode nok bevis til å ta sakene videre. Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.

– Selv om det ikke har vært noen saker opp for domstolene, så virker loven likevel fordi det skaper mye stress for familiene. De får både barnevernet og politiet på døra, og det blir en lang prosess hvor de er mistenkeliggjort og blir kalt inn til avhør. Det skjer mye og noe ganger blir det barnevernssak også, sier Lien.