Interlude

I denne tråden ble det uttrykt frustrasjon over at det ikke finnes stort av norsk samtidsmusikk å finne påYoutube. Derfor tilbys det også i dagens Interlude et verk av det svært gamle slaget.

«Fanitullen» er en slått med usikker geografisk opprinnelse, og det er blitt hevdet at melodien stammer fra djevelen selv. Den finnes i en rekke forskjellige varianter. Jeg vet ikke hvem som fremfører melodien slik den presenteres her, men er i alle fall rimelig sikker på at dette ikke er Johan Halvorsens versjon. Kanskje noen i kommentariatet vet mer?

Les også

Interlude: Durme, durme -
Interlude: El nora alila -
Folkedypet til besvær -
Interlude: Sicilienne -
Langsom glede -
Angrep på Document og HRS -
Ljoset nytt i natti rann -