Vid foten av parnassen
alldeles invid
den divina
olivlunden i Hellas utkanter
omgärdar mig
för ett ögonblick Afrodite.

Hennes utsökta blick
trollbinder mig för ett
antal ögonblick och
förmedlar ett
frustande tillstånd
av välbehag
i det att jag mitt i
steget plötsligt känner mig
älskad.

Kärlekens resa vet inga gränser
och jag flyger på lätta vingar
och prisar det starka ljuset i vårens tid

samtidigt som en ny dag
vänder blad
i den roman som kallas liv

Göran Hansson