Sakset/Fra hofta

Norske redaktører og journalister har en sjelden evne til å slippe til debattanter som pulveriserer ethvert tilløp til seriøs debatt. Det braser inn et innlegg som slår bena under all konstruktiv debatt. Som oftest stemples den ene part som forbrytersk. Antirasister har denne tendensen. Bruken av begrepet islamofob er også et slikt våpen som delegitimerer en debattant.

Det er ytringsfrihet i Norge, men ikke trykkeplikt. Dagbladet trykket lørdag en kronikk – i seg selv en anerkjennelse – av religionsforsker ved Universitetet i Bergen, Dag Øistein Endsjø. Artikkelen er et flengende angrep på Fritt Ord og Nina Karin Monsen, som har fått Fritt Ords hederspris. Tittelen angir tonen: Skal rasister også hylles?

Endsjø anvender en Mor Nille-logikk: Monsens kritikk av den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven er rasistisk. Hun er homofob. FN likestiller rasisme og homofobi. Da må Fritt Ord logisk sett neste gang hedre rasister.

Endsjø legger ingen bånd på seg. Det er et ekstremt og perfid angrep. Monsen kan tåle det, for Endsjø skyter langt over mål. Men debatten ødelegges. Det er Dagbladets ansvar.

Skal rasistene støttes? Dette er i alle fall den menneskerettslige konsekvensen av regjeringens politikk når de støtter homofiendtlige organisasjoner. Ved å overstyre reglene som krevde at ungdomsorganisasjoner må være mot diskriminering for å motta statsstøtte, har likestillingsministeren heller ikke noe annet valg enn også å bevilge midler til Vigrids ungdomsorganisasjon til neste år, om de søker. Om de muslimske ungdommene som ropte sine antisemittiske slagord under Gaza-demonstrasjonen i vinter velger å organisere seg, vil regjeringen også måtte støtte dem.

Når det skulle dukke opp religiøse organisasjoner som synes det er greit at religiøs overbevisning ligger til grunn for drap på visse etniske grupper i andre land, sånn som for eksempel i 1990-tallets Bosnia eller Rwanda, må også disse få statsstøtte på samme måte som Islamsk Råd.

Skal rasister hylles? For Fritt Ord er det irrelevant hva man mener, det viktige er «å delta med selvstendige meninger i en offentlighet som er preget av selvsensur og berøringsangst om brennbare temaer.» Monsen hylles spesifikt fordi hun «gir en stemme til de mange som har vondt for å komme til orde i debatten om ekteskapsloven,» noe hun blant annet gjør ved å definere loven som «demonisk», regjeringen som en «ond demon» og profetisk true at «Stortingspolitikere som stemmer for denne loven blir fjernet ved neste valg. Deres navn blir notert.» Modige og poengterte rasister som på liknende vis klarer å «gi en stemme til de mange som har vondt for å komme til orde», må logisk sett få samme hyllest. Kanskje håper Fritt Ord på en norsk David Irving?