Utenriksminister Jonas Gahr Støre støtter Martin Kolbergs utspill om radikal islam, men med så mange forbehold og presiseringer at det pulveriserer kraften i det Kolberg sa.

Støre støtter Kolberg, men sier til Dagbladet at han også er enig i Jaglands nyansering av debatten og begrepsbruken.

– Vi i Ap har to store historiske oppdrag: frigjøring og likestilling. Vi må bekjempe det ekstreme. Når Politiets sikkerhetstjeneste sier at radikal islam er et lite fenomen i Norge, men en utfordring, må vi forholde oss til det. At Kolberg bekrefter at Ap er mot enhver form for ekstremisme, er en selvfølge. Men vi må også ta tak i integrasjonsdebatten. Vi skal være tydelig på at vi ikke godtar vold, enten det er med kulturell eller religiøs begrunnelse. Men kanskje viktigst er å fokusere på det som skjer bak de lukkede dører, der mennesker, og særlig kvinner, blir holdt igjen. Her har vi mye ugjort. Vi må ha med minoritetsmiljøene, og spørre oss: Hva skal til for å skape et godt «vi». Det er bra at det kommer fokus på disse spørsmålene, og vi skal ikke overlate til Frp å sette dagsorden, sier Støre.

Gahr Støre problematiserer ikke at det kan være en konflikt mellom frigjøring og likestilling. Det ble demonstrert under hijab-debatten og blasfemi-debatten. Tilfredsstillelse av den ene part – rett til å bære hijab, rett til ikke å bli krenket – betyr en vesentlig innskrenking av majoritetens ytringsfrihet og ønske om en nøytral stat. Det er hva man kaller et null-sum-spill. Hvis likestillingen skal oppfylles bokstavelig. Men et system der den enes likestilling blir den andres ufrihet, er neppe en fruktbar løsning i et demokrati.

Gahr Støre med sitt hode burde vist at han forsto hvor vanskelig debatten om frihetsverdiene er. Eller – krevende, som han sier.

I stedet faller Gahr Støre ned på det platteste nivå.

Å kreve at alle med muslimsk tro skal ta avstand fra en terrorhandling begått av en med muslimsk tro, er det samme som å kreve at alle kristne skal ta avstand fra Bushs invasjon i Irak, mener Støre.

– Frp skal ikke sette dagsorden