Nytt

Daglig leder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif), Gerd Fleischer, er opprørt over muslimske kvinner som står frem og sier at de har frihet til å velge om de vil gå med det religiøse hodeplagget hijab eller ikke. Disse kvinnene vet at det finnes medsøstre som blir tvunget til å bære hijab, sier Fleischer:

– På mitt kontor har kvinner grått sine modige tårer over å måtte gå med hijab. Utallige unge jenter har fortvilet fortalt meg at hvis de ikke har hijaben på seg til enhver tid, får de juling. Disse våger ikke å stå fram i den offentlige debatten, sier Fleischer til Vårt Land.

Hun er opprørt over at unge muslimske kvinner står fram og sier de har frihet til å velge om de vil gå med hijab.

– De stolte velutdannede kvinnene som står fram med hijaben, vet også at medsøstre blir tvunget. Men de snakker lite om det. Jeg mener det bør være en del av deres kvinnefrigjøring å også støtte dem. Tvangen mange kvinner opplever, blir bare nevnt i en bisetning, sier Fleischer.

Hun sier unge jenter må flytte til andre steder i landet og bo på hemmelig adresse, blant annet fordi de ikke vil gå med hijab.

I følge Fleischer slår noen foreldre sine døtre til lydighet og dydighet, og hijaben utgjør ofte en del av denne kontrollen. Hun er enig i Siv Jensens kritikk om at den norske kvinnebevegelsen og venstresiden ikke ser ut til å bry seg om ikke-vestlige kvinner.

Gerd Fleischer får støtte av Venstre-politiker Abid Q. Raja, som mener at Arbeiderpartiet gjør innvandrere mer urett enn Frp:

– Frp har bare brukt kjeften, men Ap har neglisjert problemområdene fullstendig av redsel for å bli kalt rasister. Det å ikke stille krav til medborgere, er å ikke ta dem på alvor. Vi trenger ikke å bli pisset oppetter ryggen, sier Raja.

Dagsavisen: – Muslimske jenter uten hijab får juling