En sjetteklasse ved Åsveien skole i Trondheim skulle vært på omvisning i synagogen i byen neste uke. Det blir det ikke noe av. Elevene er så sinte på Israel at lærerne finner et formålsløst.

Skolens rektor sier at skolen har samarbeidet godt med synagogen tidligere. Men det planlagte besøket i neste uke blir utsatt fordi elevene er oppbrakt over krigen i Gaza.

– Lærerne vurderte det slik at det er så mye aggresjon mot jødene og Israel, så vi var redde for at dette ville blokkere for den positive opplevelsen dette kunne ha vært. Ut fra bildene man har sett på TV er det en voldsom aggresjon, sier rektor Turid Stenseth til Adresseavisen.

Men man spør seg: Har ikke lærerne da sviktet sin oppgave? Hva blir det neste – at de nekter å minnes Holocaust? Man skulle tro at lærerne ville grepet fatt i slike holdninger som er «stigmatiserende og diskriminerende» etter gjeldende politisk etikette.

Det virker som man passivt aksepterer at det brer seg aggressive følelser mot jøder. Hvorfor konfronterer ikke journalistene rektor og spør hva skolen akter å gjøre med disse holdningene?

Styreleder i Det mosaiske trosssamfunn i Trondheim, Rita Abrahamsen, er skuffet:

Styreleder Rita Abrahamsen i Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim er oppgitt.

– At skoleklasser avlyser omvisninger som Vera Kommisar, enken etter Julius Paltiel, leder, det sier ganske mye. Det er som å bli dratt inn i noe. Det er det samme som at nordmenn skulle bli dratt inn og stilles til ansvar for det som Norge gjør i Afghanistan. Man må skille mellom Israel og det å være jøde andre steder i verden. Det må skrives med fete typer at man ikke må sette likhetstegn mellom de to tingene. Man må ikke blande kortene, sier Abrahamsen.


Skoleklasse avlyser synagogebesøk

Avlyser skolebesøk i synagogen