I Stavanger var det fredag Gaza-demonstrasjon, med deltakelse fra sokneprest Georg Tumyr. Både det han sa og andre talere sa, reiser en rekke spørsmål om dagens norske kirke eier politisk orienteringsevne og dømmekraft.

Allerede i 2002, da Israel invaderte Vestbredden, måtte Oslo-bisp Stålsett be om at visse sterkt anti-israelske plakater ble fjernet fra demonstrasjoner. Men de arabiske med det samme hatefulle budskapet ble værende.

Det var et tydelig signal om at i de sterke anti-israelske protestene finnes krefter som går mye lenger.

Men dagens prester og bisper synes ikke å ta tatt lærdom av erfaringen den gang.

Sokneprest Georg Tumyr i Domkirken i Stavanger – intet mindre, sa i sin appell, ifølge Stavanger Aftenblad:

– All bruk av våpenmakt mot Gaza må opphøre straks. I Guds navn ber jeg om dette, sa Tumyr.

Hvorfor ba han ikke også – i Guds navn – om at rakettene mot Israel måtte stanse?

I det hele tatt å snakke i Guds navn mot Israel burde en kirkens mann ha fingerspissfølelse nok til å avholde seg fra.

Tumyr var appellant. Dermed blir han tatt til inntekt for hva som ble sagt av de andre talerne i toget.

Det har sin pris å innta en anti-israelsk linje. Innvandringspolitikere føler at har fritt spillerom. Det må være skapt et visst klima før en Ap-politiker kan si offentlig:

Ap-politiker Aida Kiblawi sa i sin tale at Israel bygger sin eksistens på stjeling, løgn og dreping. Hun avviste også at Hamas er en terroristorganisasjon.

– Hamas er en motstandsgruppe som forvarer seg mot okkupasjonssmakten, sa Kiblawi.

Flere av talerne ba regjeringen bryte de diplomatiske forbindelsene med Israel. Leder av Muslimsk Fellesråd i Stavanger, Summer Ejaz, krevde – ikke ba – at regjeringen hjemkalte Norges ambassadør og innførte økonomiske sanksjoner mot Israel.

Så kom det historiske høydepunktet:

Han trakk parallellen mellom den palestinske frigjøringskampen og Max Manus.

– Forskjellen er at Max Manus slåss mot okkupasjonsmakten i fem år, mens palestinerne har gjort det i 60 år, sa Ejaz.

Det må man si var et åndfullt innlegg. At Leiv Olsen fra Rødt Rogaland beskyldte Israel for massemord, overrasker ikke. Men ordene får en annen vekt når de uttales sammen med hyllest til Hamas.

Det er mulig at hilsenen fra fungerende biskop Berit Andersen kom på et tidspunkt da disse talene ikke var holdt, men å skrive ut blancofullmakter til Hamas-venner er ikke spesielt smart av en kirkens tjener:

Fungeremde biskop Berit Andersen var forhindret fra å komme, men Tumyr hilste de ferammøtte fra henne:

-Dere har hennes fulle støtte, sa Tumyr til stor applaus.

Flere hundre i tog mot Israel

Stavanger Aftenblad lør 3. jan. 2008 s.8,

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-