Konfirmasjon har lenge vært synonymt med penger i banken for norsk ungdom. Nå får de drahjelp av Kirken, den norske, som synes å være mer opptatt av klimaspørsmål enn av abortspørsmålet. Det må være konklusjonen etter at biskopen i Stavanger bispedømme kritiserer bruken av sterke virkemidler i abortspørsmålet under konfirmantundervisningen på Nærbø.

Saken tar utgangspunkt i at en dreven og innleid konfirmantleder i Nærbø menighet for vel to uker siden valgte å gjøre den tradisjonelle konfirmantundervisningen mer realistisk. Ifølge Jærbladet (betalingsmur) tok den erfarne foredragsholderen utgangspunkt i egne erfaringer med å beholde et barn da han spurte 14-åringene om de ville anbefalt abort av et foster med flere alvorlige diagnoser.

Mange av de unge på de voksnes terskel løp rett hjem til sine foreldre, opprørt over hva de hadde hørt – og kanskje lært. Jærbladet har intervjuet en mor, som gir hele hendelsesforløpet:

– Ungdommene ble delt inn i grupper og fikk presentert en rekke sykdommer et foster hadde. Dilemmaet i oppgaven var om de hadde anbefalt personen som bar på dette fosteret å ta abort eller ikke, forteller moren.

Etter de hadde diskutert, ble de bedt om å ta et standpunkt i saken. Etterpå skulle de dele hva de hadde bestemt seg for. Ifølge moren hadde rundt halvparten kommet frem til at de anbefalte abort, mens den andre halvparten hadde anbefalt å beholde.

Etter dette skjedde hendelsen som skapte sterke reaksjoner.

– Etter alle hadde gitt sitt svar kommer foredragsholderen ut på scenen, hvor han triller inn ei multihandikappet jente i rullestol. Jeg vet ikke nøyaktig hva som ble sagt, men det var tydelig fokus på at dette var jenten de hadde diskutert i casen. Akkurat som at de som stemte for abort i situasjonen hadde tatt fra henne muligheten til å leve, forteller moren.

At den multihandikappede jenta var en de fleste av ungdommene kjente fra før, gjorde vondt verre –  for ungdommen, for noen av foreldrene og for biskopen i Stavanger bispedømme, Anne Lise Ådnøy:

Biskop Anne Lise Ådnøy i Stavanger bispedømme forstår reaksjonene på virkemiddelbruken, og sier at hun vil ta opp saken videre.

– Jeg tenker at det er brukt lite tjenlige metoder her, sier hun.

Hun sier at opplegget i menigheten blant annet har hatt som mål å peke på at mennesker med funksjonshemning har fullverdige liv.

– Denne gangen har dette skjedd på en måte som har blitt opplevd som ubehagelig, av forståelige grunner, sier hun. (NTB)

Ådnøys reaksjon kom etter at flere av de opprørte foreldrene hadde tatt initiativ til å diskutere saken på et foreldremøte sist tirsdag. Dit kom også sokneprest Vidar Søyland Pettersen, uten at det roet foreldrene.

Hun forteller de kritiserte måten undervisningen og hendelsen med jenta hadde blitt gjort på. Foreldrene synes det var uakseptabelt å be ungdommene ta standpunkt i et såpass privat spørsmål, for så å slå tilbake på dem som var for abort med et slikt virkemiddel.

– Kirken mente de hadde vært objektive i diskusjonen og ikke lagt føringer for om den ene meningen var mer rett enn den andre. Det var vi foreldre helt uenige i. Vi satt igjen med følelsen av at de ikke tok til seg det vi sa, forteller moren om møtet. (Jærbladet)

– Tanken var å drøfte en case, det var ikke abortspørsmålet generelt, sier sokneprest Vidar Søyland Pettersen.

Han var ikke selv til stede i undervisningen, men er ansvarlig for opplæringen. Han var derimot til stede under foreldremøtet tirsdag.

– De hadde nok en tanke om at vi skulle legge oss flate og si at det vi gjorde var feil. Vi hadde lyst til å lytte til dem, det var vår tanke, sier Søyland Pettersen.

Soknepresten blir så spurt av Jærbladet om han synes 14-åringer er voksne nok til å drøfte spørsmål om abort.

– Det er et spørsmål som vi ble stilt i går på foreldremøtet som vi vil tenke over. Hvis noen 14-åringer er nødt til å ta abort i Norge, så betyr det at man kanskje blir nødt til å reflektere over det før en er klar. Dette er også noe vi vil evaluere og snakke om, sier soknepresten.

Her må nok Søyland Pettersen regne med å måtte vike for de mer veike kirkelederne, biskopen og prosten.

– Mitt kjennskap til dette er at det var et ønske om å formidle noe viktig om menneskeverd. Det var hovedfokuset, men at dette veldig brennbare og vanskelige spørsmålet om abort kanskje har blitt veldig stort. Intensjonen var nok aldri å la det være hovedfokuset, men inntrykket som sitter igjen – det må vi ta til etterretning og tenke gjennom, sier prost på Jæren, Lars Sigurd Tjelle, til Jærbladet.

Kirkeledere på Jæren vil nok helst at konfirmantene der omkring heller skal få diskutere «klimaverstingene» i oljeindustrien enn å bekymre seg om fundamentale spørsmål som liv og død.

Så kan de alle, kirkeledere, foreldre og konfirmanter, heller dele pengene som oljeindustrien skaffer folk og land.

Luther må rotere i sin grav over denne avlatsholdningen hos sine arvtakere.

Foreldre reagerer på konfirmantundervisning om abort: – Vi tar dette på alvor (Jærbladet – betalingsmur)

Biskopen: – Jeg vil sørge for at saken blir fulgt opp (Stavanger Aftenblad – betalingsmur)

Les også:

Konkurranse om å revidere abortloven, mindretall i SV vil sette grensen ved uke 22

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.