BBC og andre store mediehus har kunnet se overbærende på kritikk om at de er politisk korrekte. De kjenner kritikerne og har plassert dem på kartet. Men i kjølvannet av Mumbai har det dukket opp kritikk om slagside fra en helt annen kant. Indiske journalistkolleger beskylder BBC for å relativisere og bagatellisere terroren. BBC ville nemlig ikke kalle Mumbai-terroristene ved deres rette navn, men brukte uttrykk som «gunmen» og «militants». Dette har fått indiske redaktører til å se rødt.

En av dem er redaktøren for bladet Covert, MJ Akbar. Han har hatt et langt samarbeid med BBC, men nekter nå å la seg intervjue av BBC. Akbar har skrevet et brev til redaktøren for redaksjonelt innhold i BBC World Service, Richard Porter. Det er en interessant brevveksling. Akbar kommer fra et stort selvbevisst kontinent. Han trenger ikke be BBC om unnskyldning. Tvert om kjenner han godt britisk kultur. Kanskje derfor svir kritikken fra India mer enn om den kom fra amerikanere eller europeere.

BBC mener at ordet terrorist er belastet. De vi gjerne bruke nøytrale ord, men det er å gjøre terroristene en tjenste, å forvandle dem til noe de ikke er, skriver Akbar.

Akbar, wrote, «I assume the makers of BBC policies, such as they are, understand English. There is a clear distinction between gunmen and terrorists. Criminals use guns, and can be called gunmen; criminals use guns in the service of crime. Terrorists use guns and worse in the random killing of innocents in pursuit of a political agenda or personal agenda. The killers who came to Taj and Oberoi and the Chatrapati Shivaji railway station and a home where Jewish people lived, did not come to steal art, or railway property or money. They came with the declared purpose of murder and mayhem.»

When Akbar was in London, the tabloids were full of headlines about young people being knifed. Akbar says, » that was crime committed by «knifemen». Al Capone was a «gunman» and I am sure the East End of your city once used to produce «gunmen» who committed crimes.

Akbar told Porter, «It is a shame that the BBC cannot see the difference between a criminal and a terrorist, and chooses in fact to protect the terrorist by giving him the camouflage of a criminal. This is not a matter of semantics. Terrorists are always happy to fudge the definition.»

Det er merkelig at BBC ikke forutså at termene «gunmen» og «militants» ville provosere inderne.

«I just want to let you know that after decades of friendship and association with the BBC, I refused to give an interview to the BBC over the terrorist outrage in Mumbai. The reason is simple: I am appalled, astonished, livid at your inability to describe the events in Mumbai as the work of terrorists. You have called them ‘gunmen’ as if they were hired security guards on a night out.»


Akbar articulated many Indian fans of the BBC when he said,» You are not only pathetic, but you have become utterly biased in your reporting. Since we in India believe in freedom of the press, we can do no more than protest, but let me tell you that your credibility, created over long years by fearless and independent journalists like Mark Tully (I am privileged to describe him as a friend), is in tatters and those tatters will not be patched as long as biased non-journalists like you and your superiors are in charge of decisions. Shame on you and your kind.»

Akbar sier at inderne følger godt med og vet at når det avsløres terrorplaner i Storbritannia,
kalles de impliserte for terrorister. Da T-banen ble bombet 7. juli 2005, ble de øyeblikkelig kalt terrorister. Men når 180 mennesker blir drept med kaldt blod i Mumbai, da kalles terroristene for «gunmen»!!

Porter forsøkte å svare:

«The guidelines we issue to staff are very clear – we do not ban the use of the word terrorist, but our preference is to use an alternative form of words. There is a judgement inherent in the use of the word, which is not there when we are more precise with our language. «Gunman», or «killer», or «bomber», is an accurate description which does not come with any form of judgement. However, the word is not banned, and is frequently used on our output – usually when attributed to people. I heard it being used on numerous occasions during our coverage from Mumbai.» BBC staffers have guidelines which are a public document.

Men å si at ordet terrorist er «judgemental» og gunman nøytralt, avslører nettopp den holdningen Akbar er ute etter. Det er konteksten det kommer an på, og angrepet i Mumbai var terrorisme. Å kalle gjerningsmennene noe annet er å løpe deres ærend.

Mumbai provoserte India voldsomt. Når BBC forsøker å late som om de kan være nøytrale ved å kalle terroristene noe teknisk, viser de en fullstendig mangel på politisk teft.

‘The BBC cannot see the difference between a criminal and a terrorist’