Nytt

Durban II vil ødelegge de positive verdiene FN bygger på, sier Anne Bayefsky, redaktør i organisasjonen, Eye On UN, og professor på Hudson Instituttet i New York og leder af Touro Center for Human Rights and Holocaust.

Bayefsky deltok på et seminar i regi av den danske tenketanken Cepos om FN og menneskerettigheter, Hun gjorde det tindrende klart hva som er agendaen til landene bak Durban II.

– Durban er et fænomen og en proces i FN-regi. Den første Durban-konference i 2001 blev afsluttet med en erklæring, som står skrevet sort på hvidt. Siden har komiteer udarbejdet rapporter, som også er mulige at læse, og endelig er alle de seneste møder og den midlertidige kladde til Durban 2-konferencen blevet dokumenteret. Alt sammen i et sprog, den almene borger kan forstå, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Anne Bayefsky koger de muslimske landes interesser med Durban 2-konferencen ned til fire. Den første er at indskrænke ytringsfriheden, hvad angår kritik af religion. Den anden er at dæmonisere Israel. Den tredje er at indskrænke kampen mod terror og endelig også at fremme det argument, at verdens muslimer er udsat for diskrimination i kølvandet af angrebene 11. september 2001.

EU later som om de ikke forstår de bakenforliggende motiver. Det gjør heller ikke Norge og utenriksminister Jonas Gahr Støre som insisterer på å delta. Man hevder å kunne påvirke prosessen, men det er å kaste blår i øynene på verdenssamfunnet. De mest radikale forslag kan bli tonet ned, men kursen forandres ikke, sier Bayefsky.

– I sidste ende bliver det, der fra begyndelsen var uacceptabelt, gjort til acceptabelt, fordi EU med fuldt overlæg ikke ønsker at forstå, hvad Durban 2 drejer sig om, siger hun.

Hun mener, det vil blive lige så vanskeligt at overtale EU til at boykotte Durban 2, som det er at overtale et to-årigt barn til ikke at spise en isvaffel.

EU opfatter sig, ifølge Anne Bayefski, som en slags mellemmand mellem det gode og det onde. Et led mellem de vestlige demokratier og de autoritære lande, der kæmper med menneskerettighedsproblemer.

– Dette europæiske og såkaldte moralske standpunkt, er en farce, for slutresultatet er altid en degradering af de ægte menneskerettigheder, siger hun.

Utenriksminister Støre uttrykte tilfredshet med sluttresultatet fra Durban I. Bayefsky mener at det ekstreme språket har vært ansvarlig for den voldelige utviklingen vi har sett:

– I Durban blev Israel fremstillet som en racistisk apartheid-stat over for såkaldte menneskerettighedselskende arabiske stater, selvom virkeligheden er fuldstændig omvendt. I dag handler Durban 2 om en fortsættelse af denne løgn. Og det betyder intet, at ordvalget måske mildnes en smule, for i sidste ende vil EU´s manglende rygrad være med til at danne grundlag for fremtidige resolutioner i FN- regi. Hermed bliver det til en del af det internationale leksikon, som har stor indflydelse på mange mennesker. De mest radikale elementer henter inspiration i det hårde ordvalg, der bruges, siger hun.

Hun sier verden tar helt feil hvis de tror det er bare jødene og Israel som vil få unngjelde. Først jødene og Israel, så kommer turen til de andre, sier hun.


Durban 2 vil dæmonisere og radikalisere