Verdens største private bank, sveitiske UBS, går for første gang med på å utlevere klientdata til et annet lands myndigheter. Det er det amerikanske justisdepartementet som har fått gjennomslag. Kravet om innsyn gjelder et antall rike amerikanere som har gjemt unna 20 milliarder dollar i utlandet for å slippe skatt.

Det er første gang siden middelalderen at Sveits bryter banksekretessen.

UBS began handing over data on hundreds of American clients with offshore private banking accounts to the Swiss taxing authority starting in August, these people said.

The delivery to the Justice Department, expected to take place within several months, would place American client names in the hands of U.S. prosecutors seeking to build criminal cases against wealthy Americans they suspect of tax evasion.

UBS, the world’s largest private bank, is under a widening U.S. investigation into whether it helped up to 20,000 wealthy American clients illegally evade taxes by stashing $20 billion in overseas accounts that were not declared to the Internal Revenue Service.

UBS har hjulpet rike klienter med å opprette selskaper som formelt har stått som eiere av store innskudd, mens de reelle eierne er forblitt skjult.

Amerikanske myndigheter ser alvorlig på skatteunndragelse. Beløp på over 10.000 dollar i utlandet skal oppgis, hvis ikke kan opptil 50 prosent av beløpet inndras.

Avsløring av klientdata er en forbrytelse etter sveitsisk lov. Bare ved alvorlige forbrytelser kan sekretessen brytes, og skatte unndragelse står ikke på listen. I dette tilfelle måtte myndighetene godkjenne at UBS avslørte klientene.

Under pressure in recent months from the Justice Department, Switzerland’s justice ministry, taxing authority and banking regulator have adopted the view that some American clients of UBS may have committed tax fraud.

Kan den siste tidens uro på finansmarkedene ha bidratt til sveitsernes medgjørlighet? Ett ufravikelig krav for å gjenreise tilliten i og til markedene er transparens og ansvarlighet. Uten transparens intet ansvar. Storbankene låner ut store summer til investeringsselskaper med juridisk adresse i skatteparadis. Dette er helt uholdbare tilstander hvis man ønsker å kunne kontrollere hvor pengene tar veien og hva som skjer med dem.

Derfor er signalet fra UBS og Sveits interessant.

Noe som har fått ballen til å rulle, var en ansatt i Liechtenstein-banken LGT ved navn Heinrich Kieber, som i 2002 kopierte en liste på 1.200 kunder som hadde skjult penger i banken for sitt lands skattemyndigheter. Kieber solgte disse listene til bla. tyske myndigheter og amerikanske. Saken vakte stor oppsikt i Tyskland, for listen inneholdt flere navn som regnes som samfunnsstøtter.


Switzerland said to be sharing client data in UBS tax case