Nord-Korea ba mandag Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, om å fjerne alle kameraer og segl på et gjenvinningsanlegg for plutonium, og IAEA opplyste onsdag at arbeidet var fullført: Nord-Korea kan restarte anlegget og skaffe seg plutonium til nye atombomber.

Det er en alvorlig utvikling. Spesielt fordi lederen, Kim il-Yong, skal være alvorlig syk. Hvem i ledelsen er det så som driver en så risikabel politikk? Nordkoreanerne sier de er misfornøyd med at USA ikke har fjernet landet fra listen over terrorstater.

The North, which tested a nuclear device in 2006 and is believed to have enough plutonium for six to 10 bombs, asked the nuclear agency on Monday to remove all seals and surveillance cameras from the reprocessing plant at its Yongbyon nuclear complex. The agency said it finished that process on Wednesday. The North’s request had been expected, coming after a dispute with the United States over what North Korea called a delay in removing it from the American list of state sponsors of terrorism. That was one element of a package of incentives and aid that induced North Korea to dismantle the site.

USA har ikke reagert med represalier for at Nord-Korea inngikk et atomsamarbeid med Syria og etter alt å dømme bygget et atomanlegg i den syriske ørkenen. Anlegget ble bombet av Israel 6. september i fjor.

Samtidig markerte EU i usedvanlige klare ordelag at man mistenker Iran for å ville fremstille atomvåpen. I en rapport til IAEA som sitter sammen til møte, heter det:

While the evidence «remains to be verified, the IAEA’s exhaustive and detailed» information, «leads one to think that the Iran has methodically pursued a program aimed at acquiring the nuclear bomb,» the statement said.

Iran har nå 3.000 gass-sentrifuger, og behersker teknikken bedre, sier eksperter. De anslår at Iran kan ha nok anriket uran til en bombe om et halvt til to år.

North Korea Bars Inspectors From Nuclear Plant

EU warns Iran close to nuclear arms capacity