Nytt

Et stort flertall av FNs kontrollorgan for atomsaker, IAEA, vedtok torsdag å klage Syria inn for Sikkerhetsrådet fordi det etter all sannsynlighet bygget en hemmelig atomreaktor.

Israel bombet den i 2007. Syrerne slettet alle spor. Men ikke grundig nok. Da IAEA-eksperter endelig slapp inn etter tre års venting, fant de tegn på radioaktivitet.

With 17 votes in favor and six against, the 35-nation board of the Vienna-based International Atomic Energy Agency adopted a resolution rebuking Syria for failing to cooperate over the past three years with an investigation into Dair Alzour, a remote site in the Syrian desert which was bombed by Israel in 2007. American intelligence reports contend it was a covert reactor designed by North Korea and intended to produce plutonium for atomic bombs.

Citing a lack of confidence that Syria’s nuclear program is for peaceful purposes and pointing to a history of concealment by Damascus, the I.A.E.A. resolution says that the destroyed Dair Alzour site was “very likely a nuclear reactor and should have been declared by Syria.”

Syria skulle vært henvist til Sikkerhetsrådet for lenge siden, men FN-kverna maler langsomt, og man har kviet seg for å konfrontere Syria. Den siste tids uro har trolig hjulpet. Syrias aksjer står lavt i kurs.

Det spesielle med torsdagens avstemning var at Russland og Kina stemte mot. Særlig Russland var engasjert og ville ikke at verden igjen skulle kunne blande seg inn i interne anliggender.

Tre andre – Sør-Afrika, Brasil og India, stemte også mot.

Parallelt forhandler Sikkerhetsrådet om en resolusjon som fordømmer Syria. Russland og Kina vil ikke være med på den heller. Det er prinsippet om nasjonal suverenitet som er avgjørende.

Men har ikke Russland og Kina tenkt over hvem som eier fremtiden? Det kan være at denne motvilligheten vil stå dem dyrt i fremtiden.

U.N. Nuclear Watchdog Presses Case Against Syria