Nytt

Amerikanske og utenlandske etterretningskilder med insideinformasjon sier det var et atomanlegg Israel bombet i Syria 6. september.

Israel kan ha ønsket å demonstrere seg evne til avskrekking: Syria skulle vite ta det ikke kan ha et atomanlegg, om det så er sivilt, slik situasjonen er.

Israel’s air attack on Syria last month was directed against a site that Israeli and American intelligence analysts judged was a partly constructed nuclear reactor, apparently modeled on one North Korea has used to create its stockpile of nuclear weapons fuel, according to American and foreign officials with access to the intelligence reports.


Analysts Find Israel Struck a Nuclear Project Inside Syria