Nytt

Reaktoren som nord-koreanerne bygget i den syriske ørkenen var ikke ment å produsere strøm og var ikke egnet til forskning. Den kunne derimot produsere plutonium som brukes til å lage atomvåpen, sa CIA-sjef Michael Hayden i den lukkede briefingen i Kongressen torsdag.

«The reactor would have been capable of producing plutonium for nuclear weapons, was not configured to produce electricity and was ill-suited for research,» CIA Director Michael Hayden said in a message, obtained by CNN, that he sent to employees Thursday.

In the message, Hayden said intelligence officers learned last spring that the building was a nuclear reactor built using North Korean technology. He said the CIA had suspected that the countries were cooperating on nuclear technology as early as 2001.

Det ble igår sagt at CIA ville legge frem et bilde som er tatt inne i bygningen, som beviser at anlegget var en reaktor, da det krever spesifikt utstyr. At noen har tatt bilder som er overlevert israelerne er i seg selv en fascinerende story. Kanskje ikke alle ønsker at Syria skulle bli en atomstat.

Det eneste leddet i kjeden som mangler er et gjenvinningsanlegg, men israelerne turde åpenbart ikke vente til byggingen var kommet lenger.

Det samme problemet har man i forhold til Iran: hvis man venter for lenge vil bombing kunne spre radioaktivitet over store områder.

At the media briefing, one of the intelligence officials said information collected by the United States suggests North Korean «nuclear entities» met with high-level Syrian officials as early as 1997.

In 2005, the investigators learned that Syria and North Korea were working together on a project in a remote part of the Dayr az Zawr region of eastern Syria, the official said.

A working reactor would make Syria the first Arab nation with nuclear capability and would potentially put nuclear weapons in the hands of a regime that the United States accuses of committing human rights abuses and supporting international terror groups.

During the briefing, the intelligence officials said they had «high confidence» that North Korea had aided Syria with its nuclear program. But they said they have only low confidence about concluding that it was meant for developing weapons. That’s in part because the site had no reprocessing facility, needed for making bombs.

The nation’s most senior intelligence officials spent much of Thursday briefing key lawmakers on the September bombing by Israeli warplanes.

The officials showed a narrated video with still photographs and animated images they said indicate similarities between the Syrian facility and North Korean nuclear facilities.

Det synes liten tvil om at nordkoreanerne hjalp syrerne å bygge en hemmelig atomreaktor i ørkenen. Hva hadde den der å gjøre? At Syria med sine pressede ressurser velger å utfordre ikke bare Israel, men verdenssamfunnet på en så graverende måte, sier noe om hvor ekstremt og uforutsigbart regimet til Bashar al-Assad er.

White House: Syria reactor not for ‘peaceful’ purposes