Nytt

Israel kritiserte leder av Det internasjonale atomenergibyåret, Mohamed ElBaradei, for å være politisk styrt i forhold til granskingen av Syrias atomreaktor, som ble bombet av Israel i september 2007. Det fikk ElBaradei til å koke over.

Det kom totalt overraskende på verden at Syria holdt på å bygge en atomreaktor ute i ørkenen. Ingen hadde ant noe før Israel bombet. FN-inspektører slapp inn og målte radioaktivitet, men da de ville inn for å ta nye prøver i 2008, sa Syria stopp.

IAEA kan tvinge Syria til å slippe inspektørene inn, men har unnlatt å gjøre det.

Tension boiled over at the meeting when Israel’s envoy, Ambassador Israel Michaeli, accused Mr ElBaradei of making repeated, «redundant» demands for more information.

«Israel has responded timely and in good faith to the question addressed to it regarding the possible origin on the uranium particles, traced in the site of the nuclear reactor in Deir al-Zour,» Mr Michaeli said.

«Had the director-general wished for further information from Israel, he would have not refused to meet with Israeli officials, and refrained from publicly lashing at Israel.

«Israel calls on the director general to avoid political bias in dealing with the Syrian file,» Mr Michaeli concluded in a transcript made available to the media.

Mr ElBaradei was quick to respond saying: «When Israel bombed what was claimed to be a nuclear facility, it was not only hampering our work, but it was a clear violation of international law.

«You, sir, your action is deplored by not allowing us to do what we’re supposed to do under international law. You’re not even a member of the (NPT) regime to tell us what to do. We would appreciate it if you stopped preaching to us.»

He added that given what he characterised as Israel’s scant regard for the work of the IAEA, «I’ll not dignify (the charge) that we’re biased».

El Baradei uttalte nylig til BBCs Jeremy Bowen at man må forstå at Iran har et sikkerhetsbehov, og det må belønnes med amerikanske garantier hvis Iran skal gi innrømmelser i atomprogrammet.

Israel-UN spat over Syria ‘bias’