Nytt

Regjeringen bryter loven og beveger seg utenfor eget ansvarsområde, hevder leder for Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, advokat Arild Humlen. Det er ikke opp til norske politikere å bestemme hvorvidt det skal bli vanskeligere å få asyl i Norge. Asyl er et rettsspørsmål og det er følgelig opp til domstolene å bestemme innholdet i asylbegrepet:

– Tidligere har asylpolitikk handlet om integrering, nå handler det om hvor mange som skal få beskyttelse, sier han.

Humlen mener regjeringen med dette gjør behandlingen av flyktninger til politikk i stedet for jus og dermed både bryter loven og beveger seg ut over eget ansvarsområde.

– Det er ikke opp til politikerne å bestemme at det skal bli vanskeligere å få asyl i Norge. Asyl er et rettsspørsmål og det er domstolene som skal bestemme innholdet i asylbegrepet, sier han.

Noen av innstramningstiltakene i regjeringens nye asylpolitikk åpner for en praksis som strider i mot anbefalingene til FN`s høykommisær for flyktninger. I følge Humlen er det er et eksempel på at den nye norske linjen bryter loven:

– Utlendingsloven sier at hvis internasjonale regler Norge er bundet til gir bedre vern for utlendinger enn norsk lov, skal de internasjonale følges. Regjeringen bryter derfor loven når de nå lar det nasjonale synet få forrang framfor høykommissæren, sier Humlen.

Han mener politikerne gir inntrykk av at det er en moralsk plikt å ta vare på flyktninger og at de dermed står fritt til å sette grensene for hvem som får opphold.

– Men dette er vår rettslige plikt etter menneskerettighetskonvensjonen og FNs flyktningkonvensjon og ingenting politikere kan skalte og valte med som det passer dem, sier Humlen.

– Men regjeringen har jo anledning til å gi instrukser til UDI?

– Styringssignaler umyndiggjør den juridiske ekspertisen i forvaltningen. Vi kan ikke si at vi forplikter oss til internasjonale konvensjoner og så lage et system som bryter med disse.

Humlen selv har 25 års erfaring fra asylfeltet og har tidligere vært leder for Advokatforeningens lovavdeling for asylrett. Det er i kraft av dette at han reagerer sterkt på innholdet i den nye asylpolitikken, skriver Dagsavisen.

Arbeids- og integreringsminister Dag Terje Andersen avviser advokat Humlens påstander, og sier at alle endringer er gjort innenfor gjeldende lover og konvensjoner.

Dagsavisen: – Regjeringen bryter loven