Nytt

Den 47 år gamle berlinske ungdomsdommer Kirsten Heisig har ansvaret for det «belastede» Neuköllner Rollberg-kvarteret. Hun forteller rett ut om problemene med unge kriminelle innvandrere: Brutale overfall i skolegårdene og lemlestede og sjikanerte fotgjengere på gaten er en del av hverdagen. «Nå må det skje noe, for ungdomsvolden er nådd et nivå vi aldri har kjent til tidligere.»

Heisig vet at unge med innvandrerbakgrunn forårsaker volden. At den ikke bare er oppfunnet av «politisk ukorrekte». Heisig er klar i målet overfor de tiltalte, for med utflukter kommer man ingen vei. Ofte er ungdomsfengsel den eneste sanksjonen de unge forstår.

Dommeren beskriver de kriminelle således: «70 prosent av de anklagede har innvandrerbakgrunn og kommer fra familiestrukturer som er helt fremmede for oss. Det er arabiske storfamilier med 15 barn, der far er analfabet. 50 prosent av fedrene har ikke et ordentlig arbeid, [det samme gjelder] 75 prosent av mødrene. Barna er uten tilsyn og helt overlatt til seg selv. Far er likeglad, mor er på grunn av manglende kjennskap til tysk og det store antall barn helt overbebyrdet. Hun lever for det meste hjemme, og deltar overhodet ikke i samfunnslivet.»

Også døtrene holdes hjemme og oppdras strengt, sier dommer Heisig. Men guttene kan gjøre hva de vil. Hele dagen henger de ute på gaten. Meningsfulle fritidsaktiviteter er det stort sett ingen av. Så blir de voldelige og kriminelle. De overfaller andre unge og raner dem. Ofrene, mest innfødte tyskere, blir prylt, slått i bakken og sparket på. «Det er ganske normalt, vi har nesten vennet oss til det,» sier dommeren. Hertil kommer at ofrene blir ydmyket verbalt som «kristne svin», eller «hengebuksvin».

Dommer Heisig vil nå at politikerne tar problemet på største alvor, bevilger penger til å kaste ungdomsforbryterne i fengsel og rammer foreldrene på pengepungen med bøter opp til 2500 Euro (cirka 18.500 kroner).

Snaphanens oversettelse av Berliner Kurier: Die brutale Wahrheit über Berlins Ghettos