Sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, gjendrev tirsdag kritikken av Fremskrittpartiets økonomiske politikk og kalte den ren bløff. At en av Norges fremste kommentatorer på økonomi går god for Frps politikk, er oppsiktsvekkende.

Mork har tidligere motsagt dem som mener at Frps bruk av mer oljepenger vil være inflasjonsdrivende. Denne gangen går han mye lenger. Han slakter også handlingsregelen.

Statsminister Jens Stoltenberg er handlingsregelens far. Den har vært betraktet som en av norsk politikks helligste kuer. Nå slakter Mork den. Det må vekke oppsikt i det politiske miljøet.

Handlingsregelen sier at Norge bare kan bruke en viss del av avkastningen av oljeformuen, hvis ikke vil norsk økonomi bli overopphetet. Den kan ikke absorbere så mye penger. Det spruter ikke sykepleiere opp av borehullene, har vært Stoltenbergs morsomme måte å si det på.

Nå avliver Mork forestillingen om at økt bruk av oljepenger vil «ruinere velferdsstaten». Den svikter allerede på avgjørende punkter. Den greier ikke levere det fundamentale: behandling og omsorg for syke og gamle.

Her gis det nå stadig nye løfter samtidig som budsjettene kuttes, men budsjettdisiplinen søkes oppnådd ved økt byråkrati. Jeg føler dette systemet er godt på vei ruinert allerede. Det er tid for nytenkning.

Mork setter her ord på hva folk mener som opplever kuttene i praksis. Daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la ned Stensby sykehus, stikk i strid med løftene fra Soria Moria. Det vil ikke bli glemt av velgerne på Øvre Romerike ved neste stortingsvalg. Men det later til at regjeringen ikke forstår bitterheten.

Punkt for punkt avliver Mork forestillingen om at Frps politikk skal være så mye verre enn de andre partienes. Tvert om finner han likhetspunkter mellom Frps industripolitikk og Arbeiderpartiets. Hva kultur angår:

Heller ikke ønsker jeg en kulturpolitikk som ignorerer klassisk musikk, kunst og litteratur, men har vanskelig for å se at noen kan favorisere popkulturen mer enn vår festivalkåte, nåværende kulturminister.

Frp er bakstreversk i klimapolitikken, men er månelandingen til Stoltenberg spesielt imponerende?

På innvandringsområdet sier Frp bare det de andre partiene innerst inne mener og delvis praktiserer men ikke tør si høyt, skriver Mork.

Han slutter med: La oss holde oss til sannheten.

Dette var et høyst utradisjonelt innlegg, som tyder på frustrasjon og utålmodighet over at velgerne skal serveres den samme politiske grøten også ved neste valg.

Det kan leses på to måter: Frp er slett ikke så dramatisk annerledes som motstanderne sier. Eller: Norge trenger et regimeskifte.

For Frp må det være en stor oppmuntring at de nå er i ferd med å bli stuerene, og at de i stigende grad anerkjennes som et ansvarlig parti.

Dagfinn Høybråten kom idag med en føler i NRKs morgensending. Kristelig Folkeparti vil ikke støtte en regjering som motarbeider den kristne kulturen. Han viste til den nye ekteskapsloven. Frp var det eneste partiet som sto sammen med KrF mot denne loven. Det blåser nye vinder.

Men Høyre er i ferd med å la toget gå fra seg. Leder Erna Solberg presterte å si følgende i VG tirsdag:

– Vi mener det er farlig å satse på et rent blått flertall.