Kommentar

Stortingspresident, eks-statsminister og -partileder Thorbjørn Jagland har gitt et intervju til VG der han skamroser Frp og Siv Jensen. Samtidig kritiserer han partisekretær Martin Kolberg for ikke å forstå noenting av Frp.

Politisk redaktør Olav Versto finner det også oppsiktsvekkende, men forklarer det med at Jagland ikke har kommet over at han ble skjøvet ut da Jens Stoltenberg vant maktkampen dem imellom.

Det kan godt være at dette er forklaringen på at Jagland sier tingene høyt, men innholdet er noe annet. Han roser neppe Frp for å være slem mot Kolberg. Det han sier er politisk dynamitt.

Jagland sier at Kolberg, Arbeiderpartiet og de andre partiene, må slutte å si at Fremskrittspartiet er unorsk. Det er tøvete: Hvis et parti har over 30 prosents oppslutning, er det uttrykk for noe i samfunnets situasjon, sier Jagland, liksom de andre partiene er uttrykk for noe. Han mener det er arrogant å si at partiet er unorsk. Det provoserer velgerne.

– Ligger det en arroganse i Aps holdning til Frp?
– Ja, og det tror jeg gjelder i hele det politiske systemet. De blir sett på som inntrengere, noe som ikke hører til her, sier stortingspresidenten.

Jagland sier at det egentlig er velgerne Ap og de andre partiene holder utenfor, at de ikke vil vite noe av det de er opptatt av. Det er en farlig strategi.

Det har bidratt til å skaffe partiet velgere. Det gjør dessuten Ap blind for hva som er Frps styrke, det blokkerer for en reell analyse. .

Han mener det er oljerikdommen og asyl- og innvandringspolitikken som er de to områdene som skaffer Frp velgere.

Jagland sier egentlig at velgerne følger seg fremmedgjorte overfor de etablerte partiene, Ap inklusive.

Så går han over til å rose – skamrose – Frps innsats på Stortinget. Det må være selsom lesning for statsministeren.

– Jeg sitter på podiet i salen og hører debattene. Jeg er sjelden enig med det Frp-politikerne fremfører, men de har greie på det de snakker om, de kan politikken, og de fremmer politiske forslag slik man skal gjøre i et parlament, sier Jagland.

Han sier Aps representanter ikke jobber like godt.

Også engasjement har Frps representanter, i motsetning til Aps:

Er Frp-erne mer engasjerte i de politiske sakene enn regjeringspartienes representanter?

– Ja, det virker slik for meg. Jeg sier ikke dette for å være en skrytepave for Frp, men for å få frem det bildet jeg ser som stortingspresident, sier Jagland

Han kan ikke få fullrost Siv Jensen som partileder:

Hun er på hugget, og er i tillegg ganske mye til stede i stortingssalen. Det synes jeg andre partiledere burde være mer, sier Jagland, som har observert en tydelig endring i Frp de siste årene.

– De fremstår mer som et lag, og har mange flinke politikere. Det henger ikke lenger på en eller to, slik som tidligere.

Hvis noen synes det høres som Jagland mener Frp er det nye arbeiderpartiet, så er det ikke så langt unna når han sier at Frp nå er nesten like godt organisert som Ap var i sine glansdager.

Jagland er også imponert over partiets sterke organisasjon.

– Frp har i lang tid bygget opp partiet. De er snart like gode som Ap var i sine beste dager, sier Jagland – som også har mange år bak seg som partisekretær i Ap.

Når en eks-partileder og stortingspresident skamroser sitt og regjeringspartiets hovedmotstander, må det være noe mer på gang enn bare ønsker om hevn og å spenne ben for statsministeren og partisekretæren.

Det Jagland antyder er at Aps dager er over og at det er tid for Frp. Et regimeskifte står for døren.


Slakter Kolbergs Frp-taktikk