Nytt

Pakistan skal ha rettet en rekke alvorlige anklager mot USA under et møte med forsvarssjef Mike Mullen en CIA-leder i Islamabad 12. juli: USA lar opprørslederen i Baluchistan operere fra Kabul, USA brukte ikke Predator-dronene mot Beithullah Mehsud, til tross for at de fikk nøyaktige koordinater av Pakistan. Lengst går anklagen om at en fremmed makt forsyner Mehsud med sanntidsinformasjon om hvor den pakistanske hæren til enhver tid oppholder seg i grensestrøkene.

Avisen the News gjenga anklagene tirsdag. Det er tydelig payback-time etter at CIA lekket at elementer innen sikkerhetstjenesten ISI hadde kommunisert med mennene som bombet den indiske ambassaden i Kabul i begynnelsen av juli.

Det er interessant at the News skriver at USA har latt seg influere av indisk etterretning, og at den indiske ambassaden i Kabul jobbet intenst mot pakistanske interesser.

Mike Mullen og CIAs Stephen R. Kappes møtte president Pervez Musharraf, ISI-sjef Nadeem Taj og hærsjef Ashfaq Pervez Kayani 12. juli. De var så oppbrakt over USAs tilting mot India at de ville slå tilbake, selv om det skulle føre til økt avstand til Washington, skriver the News.

USA har beskyldt Pakistan for å se gjennom fingrene med Taliban og Al Qaida i grenseområdene. Pakistans anklager er nærmest et speilbilde av disse anklagene.

Pakistan forsøker å reise spørsmålet om konsekvens: USA sier Pakistan ikke er konsekvente i kampen mot terror, men det er heller ikke USA: hvordan kan leder av opprøret i Baluchistan få operere fritt i Kabul?

Mest alvorlig var anklagene om assistanse til Beitullah Mehsud, som Pakistan mener sto bak drapet på Benazir Bhutto.

During the meetings, the US officials were also asked why the CIA-run Predators and the US military did not swing into action when they were provided the exact location of tribal leader Baitullah Mehsud, «Pakistan’s enemy number one and the mastermind of almost every suicide operation against the Pakistan Army and the ISI since June 2006», the newspaper added.

One such precise piece of information was made available to the CIA on May 24 when Mehsud drove to a remote South Waziristan mountain post in his Toyota Land Cruiser to address the media and returned to his safe abode.

«The United States military has the capacity to direct a missile to a precise location at very short notice as it has done close to 20 times in the last few years to hit Al Qaeda targets inside Pakistan,» The News noted.

Anklagen blir enda mer alvorlig når Pakistan sier en fremmed makt har gitt Mehsud krypteringsutstyr og sanntidsinformasjon om hærens bevegelser.

Pakistani officials, according to the newspaper, «have long been intrigued by the presence of highly encrypted communications gear with Mehsud. This communication gear enables him to collect real-time information on Pakistani troop movements from an unidentified foreign source without being intercepted by Pakistani intelligence».

«Kilden» kan bare være USA. Lekkasjene i the News er en måte å presse USA på: Pakistan viser at de kan slå tilbake. Men det spørs om det er klokt å provosere Washington med så grove beskyldninger som å hjelpe fienden. Pakistan antyder også at vennskap med India ikke er forenlig med allianse med dem. Det er også en risikabel vei.

Pakistan accuses US of backing terrorism