Nytt

Hugo Chavez kunne lufte sin antiamerikanisme i Moskva uten å bli motsagt, og tre store russiske oljeselskaper inngikk avtaler om olje- og gassleting i Orinoco-dalen i Venezuela. Russland ønsker et gass-OPEC.

Russerne søker samarbeid om energi med autoritære regimer over hele verden. De vokter seg for å være for eksplisitt antiamerikanske. Men den energipolitiske strategien er enda mer alarmerende: Russland ønsker å danne karteller som kontrollerer leveransene til kundene, i første rekke Europa.

Samtidig vektlegger man FN som arena for avgjørelser, hvilket vil si at tredje verden-land og autoritære stater inngår kompromisser og blokkerer tiltak som betyr inngrep i deres affærer.

But Mr. Medvedev noted that the two countries aim to promote the United Nations as the primary venue for settling international disputes.

«We think that it is our common task to achieve a more democratic, just and secure world,» Mr. Medvedev said, according to the Interfax news agency. «We are ready to work on this, together with the Venezuelan president.»

Mr. Medvedev said it was still possible that Russia could join with Venezuela and other gas-producing nations to form a cartel similar to OPEC, a concept that has been under discussion for several years.

He said that such cooperation would help guarantee energy security and was «not directed against any states.»


Russia and Venezuela Will Coordinate Energy Policies