Nytt

I skyggen av 13-årsdagen for Srebrenica-massakren falt en viktig dom: En nederlandsk domstol slår fast at Srebrenica-enkene ikke kan få stilt FN-personell for retten. FN-ansatte er hevet over folkeretten. Forsvareren sier det er uhørt at FN kan nyte immunitet i en så alvorlig sak som folkemord.

Det var FN-soldater og diplomater som slapp serberne inn i Srebrenica og lot dem skille ut mennene og guttene. Den nederlandske FN-kontingenten valgte å samarbeide med Ratko Mladic, og pådro seg et stort ansvar da massakren ble kjent, hvilket den ble umiddelbart.

Flere av soldatene har begått selvmord og minst én nederlandsk regjering falt pga. Srebrenica. Enkene ønsker å stille de ansvarlige i FN for retten. Men en nederlandsk domstol sier det ikke er mulig.

Enkenes advokat, Axel Hagedorn, sier det er uholdbart at FN er den organisasjon i verden som nyter straffrihet.

«The Court declares that it has no jurisdiction to hear the action against the United Nations,» read the judgement handed down by Judge Hans Hofhuis on July 10.

«In international law practice the absolute immunity of the UN is the norm and is respected.»
..
According to this week’s ruling, the court agreed with the Dutch state’s argument that the UN had immunity. Under the UN’s founding charter, the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the UN, the organisation has the benefit of legal immunity «for the fulfillment of its purposes».

But lawyers representing the Mothers of Srebrenica argue that genocide falls outside such «purposes» and in claiming immunity the UN fails to meet its international obligations. The arguments were dismissed by the court.
..
«[The relatives of the victims] find it unacceptable that the UN is the only organisation in the whole world that is uncontrolled and has absolute powers and therefore stands above the law,» Hagedorn’s legal team said in a statement.

«[Judges] said the Genocide Convention is less important than the absolute immunity of the United Nations,» said Hagedorn. «This is very dangerous because that means that the United Nations soldiers can do whatever they want and you can never charge them. So the victims, the relatives, the Mothers of Srebrenica are without any rights.»

Saken mot den nederlandske staten kommer opp 24. september.

Hagedorn sier han vil anke kjennelsen om FN-søksmålet inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.


Dutch Court Rules UN Enjoys Absolute Immunity