Nytt

To internasjonale dommerforeninger støtter den danske regjeringens planer om å forby alle religiøse symboler på dommere, inklusive det muslimske tørkleet. Deres vurdering lyder at andre land vil følge Danmark, som er det første landet som har tatt den aktuelle debatten.

Dommere bør ikke bære noen som helst former for religiøs bekledning eller symboler når de sitter i retten. Det mener Den Internasjonale Forening av Dommere (IAJ), som er en forening av dommere i 70 land, samt Den Europeiske Forening for Dommere (EAJ) med dommere fra 35 europeiske land:

De to foreningers formænd tager dermed mere klart afstand fra at tillade kvindelige dommere med tørklæder, end den danske dommerforening gør det.

De internationale dommere vurderer, at en debat om kvindelige muslimske dommere med tørklæde nu vil opstå i en række andre lande, efter at den danske regering har valgt at lovgive om et forbud mod al religiøs påklædning eller symbolik i forbindelse med dommerhvervet.

Tryghed i retssalen

Formanden for den internationale dommerforening, IAJ, højesteretsdommer Maja Tratnik fra den slovenske højesteret, siger:

»En borger, som kommer ind i en retssal, bør kunne føle sig tryg ved at stå over for en dommer, der alene symboliserer samfundets vedtagne love med den fuldstændige neutralitet og upartiskhed, som det indebærer. Derfor bør alle former for påklædning eller andet, der signalerer noget som helst religiøst eller politisk tilhørsforhold, ikke være tilladt i forbindelse med dommernes fremtræden. Et religiøst symbol som eksempelvis det muslimske tørklæde på hovedet af en kvindelig dommer kan signalere, at denne dommer repræsenterer andet end selve loven. Det kan skabe en berettiget tvivl hos borgeren om dommerens totale neutralitet,« siger Maja Tratnik.

Også formannen for EAJ, Virgilijus Valancius, sier at dommere ikke bør bære tørkle eller andre religiøse symboler, og mener at den danske debatten vil bli et sentralt samtaleemne på foreningens møte i Finland senere denne uken:

»Dommeren bør fremstå fuldstændig neutral i borgerens øjne. Der bør ikke sendes noget som helst signal om, at dommeren repræsenterer andet end landets lovgivning. Dommeren skal ikke alene handle ud fra et udgangspunkt med neutralitet, uvildighed og uafhængighed; han skal også se sådan ud.«

»Det er første gang, at en land har taget en debat om, hvorvidt en dommer kan bære det muslimske tørklæde. I dag Danmark, i morgen et hvilket som helst andet europæisk land,« siger Valancius.

Den danske regjeringen grep i forrige uke inn mot Domstolsstyrelsens beslutning om at dommere kan bære muslimsk tørkle i retten. Regjeringen vil legge frem et forslag til lovendring for å forby samtlige religiøse symboler på danske dommere.

Dommerforeningen i Danmark har på sin side uttalt at dommere bør opptre nøytralt i retten. Imidlertid har ikke dommerne villet klargjøre hvordan de forholder seg til det muslimske tørkleet, som jo har vært utgangspunktet for den aktuelle debatten:

Dommerforeningens formand, Jørgen Lougart, siger:

»Vi har ikke udtrykkeligt udtalt os om tørklædet. Der er delte meninger blandt dommere om, hvorvidt man kan være neutral med tørklæde på. Men vi mener, at en sådan sag sagtens kunne afgøres af retten selv og havde derfor gerne været foruden en politisk indblanding. At der er gået politik i sagen, fremmer ikke vores motivation til at tage klarere stilling.«

Jyllands-posten: Udlandet støtter tørklædeforbud