Nytt

En gruppe ansatte på Odense Universitetshospital krever at sykehuset avskaffer retten til å bære hijab på jobb. Men hverken sykehusledelsen eller sykepleierforbundet vil etterkomme ønsket.

– Når man tager sin uniform på, er det meningen, at personen skal træde i baggrunden. Jeg har oplevet flere patienter, der føler, at det er krænkende og provokerende, at de bliver påduttet personalets politiske og religiøse overbevisning. Vi siger ikke, at man ikke må være muslim, jøde eller kristen. Vi mener bare ikke, man skal trække religiøse symboler ind i det professionelle liv. Det bliver vi nødt til at lægge fra os i omklædningsrummet, siger en af dem, der har rejst debatten, sygeplejerske Rachel Adelberg Johansen.

Hun understreger i øvrigt, at gruppen af medarbejdere kommer fra alle dele af det politiske spektrum.

Uniformsudvalget på Odense Universitetshospital har dog ikke tænkt sig at forbyde tørklæder:

– For os handler det om, hvorvidt hygiejnen er i orden, og om folk passer deres job. Med 10.500 ansatte er vi en spejling af samfundet, og vi skal kunne rumme meget. Vi har i øvrigt aldrig haft en eneste klage fra en patient over en medarbej-der med tørklæde, siger human resource-chef Frits Pedersen, der ikke mener, at de 12 kritiske medarbejdere repræsenterer en majoritet på OUH.
..
En rundringning til de største hospitaler i landet viser, at man alle steder har tilbud om uniforms-tørklæde til muslimske medarbejdere. Sådan har det været de fleste steder, siden Amtssygehuset i Roskilde i 1999 som det første kunne tilbyde det.

Men det var aldrig gået, hvis emnet var kommet direkte på dagsordenen i dag, hvor man er meget mere på vagt over for religiøse påvirkninger i det offentlige rum, mener læge Vibeke Manniche, formand for Kvinder for Frihed.

Ansatte vil have tørklæde væk fra hospitalsuniform