Feature

lhasa.jpg

Etter noen dager med fredelige demonstrasjoner tørnet munker og opprørspoliti sammen i Lhasa fredag. Dvs. det var 1.000 opprørspoliti mot 400 munker ved ett tempel. Urolighetene spredte seg og det kan nesten se ut som et opprør er på gang: demonstrasjoner blusset opp mange steder og politiet forsøkte å knuse protestene med harde metoder. Dalai Lama advarte Beijing, og EU og USA ba Kina være forsiktig. Det skal allerede ha gått menneskeliv. Et blodig opprør i Tibet rett før OL starter er ikke hva Beijing trenger. Men instinktivt griper de til makt. Hvis tibetanerne svarer kan det bli stygt. Beijing s goodwill avhenger av nyhetsblokade. Hvis det lekker ut hvordan de går frem kan det spøke for OL. Da kan det bli protester også i Beijing, og myndighetene risikerer å tape ansikt. Men det er ikke alltid diktaturer reagerer rasjonelt når de føler seg presset.

Kina har de senere år invadert Tibet med han-kinesere. Tibetanerne er i ferd med å komme i mindretall i sitt eget land, og de trues av kulturell og nasjonal utslettelse.

«Now it’s very chaotic outside,» an ethnic Tibetan resident said by telephone.

«People have been burning cars and motorbikes and buses. There is smoke everywhere and they have been throwing rocks and breaking windows. We’re scared.»

U.S.-funded Radio Free Asia said Chinese police fired on rioting Tibetan protesters, killing at least two.

Residents around the Jokhang temple in old Lhasa which was a scene of protests said they were hiding indoors.


Chaos in Tibet as protests spread and deaths reported