Sharia-lover gjør sitt nærvær gjeldende i Storbritannia. I øst-London finnes det flere Shariadomstoler – offisielt kjent under eufemismen Sharia-råd – og antallet britiske muslimer som bruker domstolene er økende.

En av dommerne i det parallelle rettssystemet er en pen gammel mann som heter Dr. Suhaib Hasan, og han ønsker selvsagt ikke – overhodet ikke, å nei, det kommer ikke engang på tale – å innføre Sharias korporlige straffer i det ikke-muslimske Storbritannia.

«Penal law is the duty of the Muslim state – it is not in the hands of any public institution like us to handle it. Only a Muslim government that believes in Islam is going to implement it.

So there is no question of asking for UK – that is out of the question.»

Men på den annen side, når vi nå først er inne på det, Dr. Hasan tilbyr mer enn gjerne hele pakken til det britiske samfunnet likevel, da det jo fungerer så fryktelig bra i for eksempel Saudi Arabia.

«Even though cutting off the hands and feet, or flogging the drunkard and fornicator, seem to be very abhorrent, once they are implemented, they become a deterrent for the whole society.»This is why in Saudi Arabia, for example, where these measures are implemented, the crime rate is very, very, low,» he told The Sunday Telegraph.

In a documentary to be screened on Channel 4 next month, entitled Divorce: Sharia Style, Dr Hasan goes further, advocating a sharia system for Britain. «If sharia law is implemented, then you can turn this country into a haven of peace because once a thief’s hand is cut off nobody is going to steal,» he says.

Implementering av Sharia vil altså gjøre Storbritannia til et fredfylt sted, og den påstanden er helt sikkert riktig; det er forsåvidt vanskelig å tenke seg noe mer fredelig enn et dødt menneske. Det måtte i så fall være flere døde mennesker, vil jeg tro.

Som de fleste andre er vår mann bokstavelig talt dødsens lei av den grusomme kriminaliteten i samfunnet – all utroskapen, ikke minst. Og skulle enkelte pyser ha visse motforestillinger mot den Dr. Hasan-og-Sharia-anbefalte straffen for såpass grove forbrytelser, så kan de heretter ta det med ro. Steining blir nemlig bare en engangsforeteelse; alt vi trenger er et godt eksempel:

«Once, just only once, if an adulterer is stoned nobody is going to commit this crime at all».

Nå vil kanskje noen innvende at dette rimer dårlig med steiningsraten i både Saudi Arabia og Iran, men her skal det bemerkes at det går hardnakkede rykter om at begge lands myndigheter ofte påstår offisielt at dommen og straffen skyldes utroskap, mens den anklagede i virkeligheten blir dømt og straffet for noe helt annet. Som blant annet å ha ytret seg til de religiøse myndighetenes mishag og denslags.

I bunn og grunn er jeg tilbøyelig til å ta den livskloke dommeren på ordet i dette: hvorfor ikke bare følge Saudi Arabia og Iran slik Dr. Hasan rasjonelt foreslår? For dersom en steining først og fremst skal statuere et eksempel som etter sigende vil løse problemene umiddelbart, så spiller det vel egentlig ingen rolle hvem det går ut over? Det dreier seg tross alt bare om et eksempel, hvilket bør betraktes som et ørlite offer for å oppnå et mye større gode.

Samfunnet burde derfor takknemlig akseptere den glimrende engangsløsningen Dr. Hasan tilbyr, for siden herr dommeren åpenbart vil det britiske samfunnet så inderlig vel hva gjelder moralsk kriminalitet at han anbefaler steining som et probat virkemiddel, kan vi naturligvis regne med at han personlig går foran som det gode eksempelet han er og følgelig melder seg frivillig som kandidat til en folkeoppdragende og festlig engangssteining på Trafalgar Square.

Skulle noen intolerante humanister mene at noe slikt er i slemmeste eller barbariske laget, så må de huske på at en mann med Dr. Hasans høye moral selvfølgelig ikke ville anbefale steining som godt for alle andres moralske livsførsel hvis han ikke mente at det er tilsvarende godt for hans egen ditto. Det ville i såfall minnet sterkt om den reneste dobbeltmoral – noe det er svært urimelig å mistenke en såpass religiøs mann for å ha.

Og moralsk sett: hvem er vel bedre egnet som eksempel på en høy moral enn en moralens vokter som for moralens skyld moralsk hevder det høyst moralske i å steine moral inn i de umoralske – og derfor som det ultimate uttrykk for egen høye moral tar konsekvensen av sitt moralske synspunkt ved å ofre seg for å utrydde umoral og gjenopprette den gode moralen en gang for alle?

Telegraph: ‘We want to offer sharia law to Britain’