Radikale muslimer har opprettet egne domstoler i flere byer i England for å påtvinge den muslimske minoriteten sharialover, og å gjøre muslimer uavhengige av britisk lovgiving. En av domstolene er registrert som en veldedighetsorganisasjon og mottar således statsstøtte.

Både politikere og religiøse ledere reagerer med avsky og raseri over at anvendelsen av sharialover øker i omfang i samfunnet. Kritikere hevder at den britiske regjeringen lar det skje, og at britisk autoritet blir underminert til fordel for politisk korrekthet.

Daily Express har avslørt at en av domstolene har sete i hjembyen til Mohammed Siddique Khan, den ansvarlige for en av bombe-eksplosjonene 7/7. Det finnes imidlertid flere shariadomstoler som opererer utenfor britisk lov. Alle som deltar må adlyde rådets bestemmelser. Både muslimske og kristne grupper kritiserer det udemokratiske forsøket på å etablere et eget rettssystem for muslimer på britisk jord.

Mark Wallace, campaign manager of the Freedom Association said: «British society must be one of free speech, free personal choice, democratic freedom and fairness.

«If individual Muslims wish to inform their decisions by the teachings of Sharia, that is fine, but they must do it within the structures of British law and they must understand that sharia will never be acceptable as the legal system of the UK.»

His views were echoed by the Muslim Council of Britain, whose spokesman Inayat Bunglawala said: «We believe one legal code should apply for all citizens of the UK. There is no place for multiple legal systems for people of different religious or ethnic backgrounds.»

Kritikere mener at regjeringen ikke har gjort nok for å stoppe radikale muslimer fra å etablere parallelle rettsinstitusjoner. Liberale rådgivere for regjeringen mener sågar at sharialover i Storbritannia er en fordel for fullt tildekkede muslimske kvinner som ikke tør å bruke det britiske rettssystemet. Sharialover vil derimot sørge for at denne gruppen får rettferdighet på tradisjonelt vis.

But one insider told the Daily Express that the Sharia court, which is run from the backroom of a Madrasa – an Islamic education centre – in Dewsbury is just one of «dozens» operating in Asian communities. And a leading Muslim commentator claimed similar courts exist in every major city across Britain.

The Madrasa – which is a former pub situated less than a mile from the one-time home of London bombing mastermind Khan – sits as a court every other weekend and hears up to 10 cases a day.

Fire muslimske lærde sitter som dommere alle sakene, sammen med en muslimsk advokat hvis rolle er å gi råd om hvordan domsavsigelser fra rådet virker i forhold til britisk lov.

Domstolen i Dewsbury er ledet av en prominent lærd ved navn Sheikh Yaqub Munshi, og er registrert som en veldedighetsorganisasjon hvis formål skal være å fremme islam og utdanning i Storbritannia. Registreringen utløser økonomisk støtte fra den britiske stat til den parallelle rettspraksisen:

Charitable status allows the organisation to claim tax relief and apply for government grants and trustee funding.

Between April 1999 and April 2004 its gross annual turnover rocketed from £2,500 to above £177,000. At the end of the last financial year it recorded total funds of £255,000 but it is not known if or how it charges for use of the service.

De involverte insisterer på at domstolene utelukkende tar seg av sivile saker, så som muslimske skilsmisser, medgift og fordeling av eiendeler.

But the secretive Muslim-only nature of the dealings will provoke fears that radical Sharia law could be allowed to spread across the Muslim population. The source said: «These courts take the law into their own hands and dish out punishment for bad behaviour.

«I have not heard of physical punishments being used but those in the wrong are often ordered to pay compensation. Many who have no respect for British law are the most stringent observers of Sharia law.»

Sheikh Yaqub innrømmer på spørsmål at han har arbeidet for å introdusere sharialover i Storbritannia siden han emigrerte fra Pakistan i 1960-årene. Hans påstand er at hensikten er å hjelpe undertrykte kvinner som er fanget i voldelige eller dårlige ekteskap, men som ikke tør benytte den britiske lovgivingen. Ifølge ham har de nå fått tilgang til å løse sine problemer i henhold til islamsk rettspraksis.

Dr Patrick Sookhdeo, of the Institute for the Study of Islam and Christianity, said: «Sharia courts now operate in most larger cities, with different sectarian and ethnic groups operating their own courts that cater to their specific needs according to their tradition.»

Philip Davies, the Tory MP for Shipley, said: «I am absolutely appalled and find the prospect of such courts totally terrifying. Places like this should be closed down or else everybody will want to establish their own courts.

«How many more places like this are there in the UK? Who knows where it could all end? It simply cannot be tolerated.»

Daily Express: Now Muslims get their own laws in Britain