Kommentar

Britisk politikk har vært å la innvandrere få dyrke sin egen kultur, i håp om at det ville lette integrering. Men myndighetene har undervurdert den religiøse påvirkningen. Det er en helt annen islam som prekes i våre dager enn for 50 år siden, sier Dr. Patrick SookhdEo. Han ble født muslim i Guyana og gikk på en madrassa der, men konverterte til kristendommen og leder nå Institute for Study of Islam and Christianity.

Sookhdeo sier et intervju med Daily Telegraph at han er svært bekymret for utviklingen i Storbritannia. Han frykter at man er på full fart mot et samfunn der muslimer danner egne samfunn. Myndighetene er på etterskudd. De appellerer til dialog med de samme kreftene som lager segregerte samfunn.

«But Islamic instruction was very different in the 1950s, when I was at school,» he says. «There was no talk of suicide bombing or indeed of violence of any kind. Islam was very peaceful.»

Problemet er at sekulære briter ikke forstår hvor alvorlig muslimer tar islam. Britiske politikere tror at de kan læres til å respektere et sekulært samfunn. Men de selvbestaltede lederne er svorne fiender av det sekulære samfunn, sier Sookhdeo.

They simply do not realise how seriously Muslims take their religion. Islamic clerics regard themselves as locked in mortal combat with secularism.

«For example, one of the fundamental notions of a secular society is the moral importance of freedom, of individual choice. But in Islam, choice is not allowable: there cannot be free choice about whether to choose or reject any of the fundamental aspects of the religion, because they are all divinely ordained. God has laid down the law, and man must obey.

‘Islamic clerics do not believe in a society in which Islam is one religion among others in a society ruled by basically non-religious laws. They believe it must be the dominant religion – and it is their aim to achieve this.

«That is why they do not believe in integration. In 1980, the Islamic Council of Europe laid out their strategy for the future – and the fundamental rule was never dilute your presence. That is to say, do not integrate.

«Rather, concentrate Muslim presence in a particular area until you are a majority in that area, so that the institutions of the local community come to reflect Islamic structures. The education system will be Islamic, the shops will serve only halal food, there will be no advertisements showing naked or semi-naked women, and so on.»

That plan, says Dr Sookhdeo, is being followed in Britain. «That is why you are seeing areas which are now almost totally Muslim. The next step will be pushing the Government to recognise sharia law for Muslim communities – which will be backed up by the claim that it is «racist» or «Islamophobic» or «violating the rights of Muslims» to deny them sharia law.

«There’s already a Sharia Law Council for the UK. The Government has already started making concessions: it has changed the law so that there are sharia-compliant mortgages and sharia pensions.

«Some Muslims are now pressing to be allowed four wives: they say it is part of their religion. They claim that not being allowed four wives is a denial of their religious liberty. There are Muslim men in Britain who marry and divorce three women, then marry a fourth time – and stay married, in sharia law, to all four.

Politikerne må sette ned foten og si klart fra at visse prinsipper ikke er forhandlingsbare. Det gjelder skillet stat og lovverk og religion. Private religiøse skoler bør avskaffes, og engelsk må være undervisningsspråk.

Myndighetene må prøve å finne nye samtalepartnere. De selvoppnevnte er interessert i å markere sin egen maktbase med religion som utgangspunkt og instrument.

Dette er hva Anders Fogh Rasmussen forsøker å gjøre med nystiftede Demokratiske Muslimer i Danmark.

So what’s the answer? What should the Government be doing? «First, it should try to engage with the real Muslim majority, not with the self-appointed ‘community leaders’ who don’t actually represent anyone: they have not been elected, and the vast majority of ordinary Muslims have nothing to do with them.

«Second, the Government should say no to faith-based schools, because they are a block to integration. There should be no compromise over education, or over English as the language of education. The policy of political multiculturalism should be reversed.

Her er Sookhdeo inne på noe essensielt: det dreier seg om å forkaste et vokabular om flerkultur som bannlyser en rekke problemstillinger og kritiske sppørsmål. Disse er nå blitt så mange at de ikke lar seg undertrykke lenger.

Hvis ikke myndighetene griper inn vil de oppleve at religionen eter seg inn på stadig større områder av samfunnet.

Norge vil ikke bli upåvirket av hva som skjer i land med store muslimske befolkninger, som Storbritannia og Frankrike.

Avgjørende er utdannelse, arbeid, og slutt på tvangsekteskap.

I artikkelen i Aftenposten om den nye moskeen i Urtegata står det matter-of factly om rommet hvor barn skal lære Koranen, to timer fem ganger ukentlig! Det tar tre år å lære den utenat…..

‘The day is coming when British Muslims form a state within a state’
By Alasdair Palmer
(Filed: 19/02/2006)