Saken om den muslimske jenta i Trondheim som er plassert hos et lesbisk par, til den biologiske morens misbilligelse, reiser noen interessante problemstillinger. Skal foreldre som ikke kan ta seg av barna, kunne kreve at fosterhjemmet har samme tro eller seksuelle legning som dem?

– Skal barnets pårørende eller andre aktører rundt barnet også kunne stille krav til at for eksempel fosterforeldre skal ha samme religiøse tro som barnets foreldre? Hvor skal grensene gå for hvor spesifikke krav foreldre og andre kan stille til fosterhjemmet? spør Richard Lunden, Landsforeningen for Lesbisk og homofil frigjøring Trøndelag.

Men hva da hvis de miljøene det her er snakk om, de muslimske, i liten grad ønsker å være fosterhjem? Kommunaldirektør Midtlyng sier det er mangel på slike hjem.

– Det kulturelle mangfoldet blant barn som trenger hjelp, er større enn utvalget av fosterfamilier. Selv om barnevernet etterstreber å finne rett match mellom barn og familie, lar dette seg ikke alltid gjøre. Derfor håper kommunaldirektøren at flere muslimer vil melde seg som fosterfamilier. Jorid Midtlyng benekter at kommunen har brutt loven ved å plassere et muslimsk barn hos et lesbisk par.

– Det er mange hensyn å ta, og i denne saken har hensynet til barnets beste vært overordnet, sier Midtlyng, som viser til at det nå er langt flere innvandrerfamilier som trenger bistand fra barnevernet enn det er etnisk norske.

– I de fleste saker finner familiene feil ved fosterforeldrene. Det tror jeg er en iboende skepsis, sier kommunaldirektøren.

Den allstedsnærværende Abid Q. Raja mener det norske samfunnet ikke behandler hverken muslimer eller homofile godt.

– Norge er et intolerant land både overfor innvandrere og homofile, sier Abid Q. Raja, som har delvis forståelse for at muslimene reagerer på valg av fosterforeldre.

Dette må vel nærmest være et «javel, nei». Det er vanskelig å få fatt i hva Raja mener.

Muslimsk barn i lesbisk fosterfamilie

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂