Posten i Sverige nekter å dele ut Sverigedemokraternas (SD) partiavis. På side 5 gjengir avisen Lars Vilks tegning av Muhammed som rondellhund, og Posten frykter at ansatte skal bli utsatt for trusler og vold som en følge av postutdelingen.

4200 exemplar av tidningen SD-kuriren skulle delas ut i Svedalas tätort som ett led i en väljarkampanj. SD i Svedala är först ute och det är tänkt att fler sd-avdelningar ska följa efter.

Tom Thörnquist tog kontakt med postens kundtjänst och fick veta att ett exemplar måste skickas till huvudkontoret för kontroll av innehållet.

Idag, måndag, fick han beskedet att Posten är rädd för att anställda ska utsättas för hot och våld för att Lars Vilks kontroversiella teckning av profeten Muhammed som rondellhund finns återgiven på sidan fem.

Posten har ellers plikt til å dele ut politisk materiale, bortsett fra i de tilfellene der hets mot folkegrupper eller andre lovbrudd forekommer. Hva gjelder Vilks kontroversielle rondellhund, har den svenske justiskansleren Göran Lambertz konstantert at tegningen ikke er å betrakte som hets.

Imidlertid mener Posten at distribusjonen av SDs partiavis kan innebære en sikkerhetsrisiko:

– Vi är måna om våra brevbärares säkerhet. Den här teckningen har väckt reaktioner som har lett till dödshot, säger Postens presschef Per Ljungberg.

Sydsvenskan: Posten vägrar dela ut partitidning

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂