Telenor utsatte oss for et server-bortfall på formiddagen. Verdifull tid gikk tapt, og nå kaller håndens dont. Sterkere tilbake utpå dagen/kvelden. Verdt å reflektere over Aftenpostens forside med en bekymret mor som har sønn i Afghanistan. Situasjonen har plutselig endret seg i Nord-Afghanistan, heter det. Men den ser ut til å ha kommet som julekvelden på norske medier også. De blåser til retrett, og Forsvaret legges nærmest ned. Det finnes ikke antydning til tenkning om at ordet «hjemmefront» nå får en ny betydning. I høyden at vi skal gjøre vår plikt som alliert. Men det holder ikke i lengden som motivasjon. ISAF-deltakelsen må få en egenbetydning.