Sakset/Fra hofta

Som eneste NATO-land sa Norge nei til det amerikanske rakettskjoldet på NATO-møtet i Noordvijk i Nederland. Man må spørre: Er det Shtokman-bonus?

Det er påfallende at ingen andre NATO-land sa nei på forhånd til rakettskjoldplanene. De andre vil gjerne vite mer eller er for. Bare Norge sier nei og inntar et standpunkt som behager russerne.

Det er oppsiktsvekkende at Norge driver alenegang, nå som regjeringen presses for å sende soldater til Sør-Afghanistan. Å si nei to ganger kan bli «dyrt».