Sakset/Fra hofta

Mens den øvrige verden er smertelig klar over at det fortsatt eksisterer innmari ekle ting som krig, vold, bandittstater og død, finnes det et knøttlite unntak langt mot nord. Der pusler det både vi og eliten innbiller oss at er en elite med sitt. I kongeriket Norge og Svalbard er vi jo sosialdemokrater med sans for dialog alle mann, og det er ikke den ting vi ikke kan gå på kompromiss med. Ikke nå som alle land i verden egentlig vil det samme som oss, og bare ønsker seg fred, fred og atter fred. I motsetning til for eksempel ondskapsfulle fredsforstyrrere som vi dessverre har alliert oss med. Som krigerske USA og NATO og sånn.

Og ta nå endelig ikke feil. At vår enorme nabo har trampet inn i Georgia er på ingen måte Russlands eget valg. Å nei, det er USA og NATO og sånn som har skylda. Og EU, naturligvis. Hvis disse bare hadde latt være å anerkjenne løsrivelsen av Kosovo, latt være å innstallere forsvarsbaser rundt omkring og andre småirritasjoner, ville selvsagt aldri Russland ha klampet inn i Georgia på denne måten.

En gang for lenge siden hadde vi tåpelig nok grensevakter som skulte over til det store og snille nabolandet i øst – som vi naturligvis ikke ville hatt noe utestående med hvis det ikke var for krigerske USA og NATO og sånn. Var det ikke for dem hadde ikke Norge trengt et militære i det hele tatt, så små og hjertegode som vi er. Nesten som Georgia, faktisk. Og Kuwait, når jeg tenker etter. Hvem i all verden ville vel finne på å angripe oss, liksom?

Et land hvis offentlig godkjente verdensanskuelse går ut på at alt og alle (bortsett fra USA og NATO og sånn) vil ha fred i vår tid, bør selvfølgelig ha forskere som bekrefter hvor fredelig verden har blitt og kommer til å være i uoverskuelig fremtid. Så derfor holder det kongelige Norge seg med noe som kalles forsvarsanalytikere, hvis jobb en skulle tro at gikk ut på å analysere norsk forsvar som sådan og hva et norsk militært forsvar bør omfatte. Det gjør de da også, og derfor blir noen av dem regelrett sjokkert når det norske luftforsvaret forlanger noe så urimelig som jagerfly som kan bombe og delta i offensive operasjoner.

Har vi noensinne hørt på maken – et kampfly som ved hjelp av kampflyegenskaper kan delta i kamp? I et militært forsvar i et NATO-land?

I et brev fra noe som betegnende nok heter «Kampflyprosjektet» blir følgende uhyrlige krav til vordende norske kampfly spesifisert:

«Den primære oppgaven vil være å ødelegge bakkemål, bevegelige og statiske. Antall mål per oppdrag bør være minst ett per kampfly», heter det i beskrivelsen av oppgaven til Norges nye kampfly.

«Den sekundære oppgaven vil være offensiv luftkamp, og ødeleggelse av fiendens radar og luftforsvar som er nødvendig for å utføre den primære oppgaven», heter det videre.

Brevet med kampflyspesifikasjonene fra Kampflyprosjektet hos Luftforsvaret kan i følge Aftenposten oppfattes som politisk kontroversielt, men Aftenposten er nå en gang Aftenposten når det gjelder krig. For alle andre blir ellers kampflyspesifikasjoner først kontroversielle når det offisielt dreier seg om innkjøp av ny Twin Otter til AS Posten.

Sa jeg alle andre? Det trekker jeg umiddelbart tilbake. Alle andre (Sosialistisk Venstreparti inklusive) minus Aftenposten og forsvarsanalytiker John Berg. Sistnevnte er sjokkert over innholdet i kampflyspesifikasjonsbrevet:

Forsvarsanalytiker John Berg sier han er sjokkert over innholdet i brevet som nå er blitt kjent.

– Brevet viser at første prioritet ikke bare er internasjonale operasjoner, som våre F-16-fly har deltatt i over Afghanistan, men operasjoner som mer ligner angrepet på Irak i 2003, og et eventuelt angrep på Iran en gang i framtiden, sier Berg til Aftenposten.

Han sier at Forsvarsdepartementet nå må klargjøre om prosessen med innkjøp av nye jagerfly bygger på Norges behov i nordområdene som første prioritet, eller internasjonale operasjoner.

– USA-vennlig

Berg mener Luftforsvarets spesifikasjoner i brevet viser at flyene skal kunne angripe land som Iran, Nord-Korea og Kina, områder med sterkt, integrert luftforsvar med bakkebaserte luftvernmissiler, støttet av jagerfly.

– JSF er laget for slike operasjoner. Notatet viser at Luftforsvaret henger igjen i tankegangen fra rundt 2000, da ambisjonene var å være med USA på aksjoner i sterkt befestede posisjoner langt inne i «røverstater». At den tankegangen fortsatt lever, er høyst overraskende, sier Berg

Mer overraskende er det å registrere at tanken på NATO-alliansen fortsatt lever i deler av NATO-landet Norge. Bør for øvrig ikke ambisjonene i et NATO-land være for eksempel å utruste seg til å kunne delta i avtalefestede aksjoner sammen med andre NATO-land?

Selv ikke SV`s forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen tok seg bryet med å benekte forsvarsanalytiker Bergs fryktelige mistanker om Luftforsvarets spesifikasjoner vedrørende kampfly. Major Jarle Ramskjær, som later til å ha andre ting å ta seg til enn å være sjokkert, forklarte det de kontroversielle spesifikasjonene slik:

Norge skal ha et multirolle-kampfly som både kan overvåke, angripe og forsvare, sier han.

– Tar man bort ett av multirolleflyets kapasiteter, kan det fort bli kritisk. Det er viktig å se at man skal anskaffe et fly som skal leve i 30-40 år. Det er ikke alltid enkelt å se inn i glasskulen og se hva som vil være trusselen langt inn i framtiden: Derfor må man ha muligheten til å utføre alt, sier Ramskjær.

Tenke seg til, fremtidige trusler? Selv har jeg alltid trodd at det var nettopp slikt forsvarsanalytikere holdt på med, men noen av dem er visst for opptatt med å være sjokkert over eget fagområde i norske medier. I alle fall var forsvarsanalytiker John Berg, godt støttet av Aftenposten, sjokkert over det avslørte behovet for kampfly som kan delta i forskjellige typer kamp så sent som 23 juli.

I mellomtiden, på planeten jorden, gikk livet sin vante gang. Og 10 august hoier Aftenposten:

Russland militært overlegne Georgia

Mens Russland har 23.000 stridsvogner til disposisjon, kan Georgia møte opp med 128.

I det minste har Georgia 128 stridvogner – var det opp til enkelte hadde de mest sannsynlig ikke hatt noen.

Men både Aftenposten og utenriksminister Jonas Gahr Støre har henholdsvis skriftlig og verbalt gitt uttrykk for harme over Russlands krigshandlinger da, så noe gjør man tross alt for å hjelpe for eksempel Georgia. Herr forsvarsanalytiker Berg har imidlertid glimret med sitt sjokkerte fravær.

Kanskje han som sine meningsfeller rett og slett er for sjokkerte over at konseptet krig nok en gang – på helt ubegripelig vis – har grepet forstyrrende inn i den globale fredstilværelsen som hersker i norsk politikk og norsk forsvarsanalytisk miljø?

Nei, hvis det nå i en skrekkelig fremtid skulle bli nødvendig for NATO-landene å sette makt bak plussord som fred og humanisme, å sette makt bak vennlige oppfordringer til å stanse folkemord eller bare å stille opp for hverandre – så får jammen USA og NATO gjøre det selv.

Vi fredsduer i den humanistiske stormakten Norge har jo annet å drive med.

VG: Luftforsvaret forlanger jagerfly som kan bombe