Sakset/Fra hofta

Under tittelen «Fordommer» omtaler Klassekampens leder LibLabs rapport om nordmenns oppfatninger av muslimer. En ettertanke sniker seg inn til slutt, som ikke passer inn:

Et spørsmål, som ikke er undersøkt i denne rapporten, men som likevel er bekymringsfullt, er en økende anti-semittisk tendens, spesielt blant unge muslimer. På noen østkantskoler i Oslo, der opptil 90 prosent av elevene har muslimsk bakgrunn, er for eksempel hets mot jøder blitt en del av sjargongen. Dette har selvfølgelig sin bakgrunn i de politiske og religiøse motsetningene i Midtøsten. Likevel er en slik truende og nedsettende stigmatisering av en folkegruppe – uansett om det kommer fra innvandrerungdom som selv er utsatt for rasisme – fullstendig uakseptabelt, og må aktivt bekjempes, ikke minst innad i de muslimske miljøene.

Fordommer