Nytt

Reisende med utenlandsk-klingende navn kan ikke benytte selvbetjeningen til SAS på Kastrup. Det er diskriminerende mener Klagekomiteen for Etnisk Ligestilling og har innvilget en reisende fri saksførsel mot SAS, skriver Jyllands-Posten

SAS forsvarer seg med at de har ansvar for at reisende har reisepapirene i orden, slik som visum, ellers får selskapet bot og må betale returen.

Utgangspunktet er en sak der en mann som ikke kunne benytte selvbetjeningen og spurte hvorfor, fikk beskjed om at han kunne skifte navn til Sørensen, så ville det gå bra. Dette er diskriminering på etnisk grunnlag, mener Klagekomiteen.

SAS har beklaget den »dybt krænkende adfærd«, som passageren blev udsat for, men mener ikke, at selve proceduren med at sortere passagerer efter navnet er forkert. Selskabet har forsvaret sig med, at SAS risikerer bøder fra udenlandske myndigheder på 25.000 kr., hvis ikke de checker at passagererne har et gyldigt visum. Desuden bliver passagere uden gyldigt visum sendt tilbage til afrejselandet for flyselskabets regning.

Fastholder kritik

Dét formål er sagligt nok, mener komitéen, men metoden er forkert:

»Denne praksis er ikke er en nødvendig og hensigtsmæssig metode til kontrol af rejsedokumenter, og at det derfor er udtryk for forskelsbehandling af passagerer på grund af deres navn og dermed indirekte på grund af deres etniske oprindelse,« fastslår Claus Haagen Jensen, formand for klagekomitéen.


SAS anklages for diskrimination