Nytt

For annen gang på en uke viste Vladimir Putin vestlige ledere en kald skulder. Fredag var det Condoleezza Rice og Robert Gates’ sin tur. Putin nøyer seg ikke med å være utstudert kjølig. Han latterliggjør også sine gjester i pressens påsyn.

Det var ikke avtalt at de skulle holde noen orientering. Putins uttalelser kom derfor helt overraskende på gjestene. Tema for samtalene var rakettskjoldet amerikanerne vil bygge i Polen og en radar i Tsjekkia. Den bakenforliggende grunnen er Irans atomplaner, som Putin tirsdag sa ikke eksisterer, en klar avvisning av Sarkozys forsøk på å få Russland med på nye sanksjoner.

Fredag lekset Putin opp for de amerikanske gjestene om det latterlige ved rakettskjoldet. Det var nesten som om han ville ydmyke amerikanerne for hjemmepublikummet:

Putin dismissed with sarcasm the American plan to build components of a missile defense system in formerly Communist nations of Central Europe as a reaction to a threat that had not yet materialized.

«Of course, we can some time in the future decide that some antimissile defense should be established somewhere on the moon,» Putin said, «but before we reach such an arrangement we will lose an opportunity of fixing some particular arrangements between us.»

Putin spilte skolemester i åtte minutter. Rice var tydelig sint, mens Gates ikke avslørte hva han tenkte.

Putin criticizes U.S. officials on missile defense