Nytt

Russerne lar virkelig alle hemninger fare: en general sier idag til Interfax at Polen risikerer å bli angrepet siden det tillater utstasjonering av amerikanske interceptorraketter.

As the West pressed for peace, Russian Gen. Anatoly Nogovitsyn was quoted by Interfax News Agency on Friday as saying that by accepting a U.S. missile defense battery Poland «is exposing itself to a strike.»

He pointed out that Russian military doctrine permits the use of nuclear weapons «against the allies of countries having nuclear weapons if they in some way help them,» Interfax reported.

Generalens trussel skal selvsagt ikke tas bokstavelig. Men at folk på høyt nivå kan få seg til å si slike ting, sier noe om et klima og en holdning blant Putins håndgangne menn.

West presses for end to Georgia conflict