Nytt

Det norske utenriksdepartmentet sier det som skjedde med armenerne under første verdenskrig ligger langt tilbake i tid. Departementet ser ikke noe poeng i å bruke begrepet folkemord og tror det ikke vil bidra til fred og forsoning.

Så forblommet uttrykte statssekretær Elisabeth Walaas seg til NRK:

– Vi har ikke funnet grunn til å ta stilling til det spørsmålet. Vi er opptatt av at dette er noe som skjedde for lang tid siden, og vi anser ikke at det er hensiktsmessig i forhold til fred og forsoning å gå inn i det spørsmålet, sier Walaas til NRK.

At det ikke er hensiktsmessig ut fra fred og forsoning er helt galt. Det er tvert imot benektelsen av historiske fakta fra tyrkisk side som hindrer fred og forsoning. Det norsk UD sier er i realiteten at de ikke finner det verdt å bli uvenner med Tyrkia, over noe som skjedde for snart hundre år siden, selv om det var århundrets første folkemord.

UD: Armenia-drap er historie