Sakset/Fra hofta

Saudi Arabias regjeringsoppnevnte menneskerettighetskommisjon (HRC) kommer til København 21 oktober, blant annet for diskutere forskjellige menneskerettighetsspørsmål i Europa. Det forventes at menneskerettighetskommisjonen fra det offisielle Saudi Arabia inntrengende vil be om at europeiske søsterorganisasjoner sørger for at deres respektive regjeringer utsteder direktiver for å beskytte muslimer i Europa mot fordommer og diskriminering på bakgrunn av religion.

Den Saudi Arabiske menneskerettskommisjonen vil også engasjere seg i øvrige saker:

According to a source at HRC, the government-funded rights body will also address various human rights issues in Europe: when Muslims are unjustly interrogated, treated with disrespect, physically or mentally abused, or not allowed to practice their faith freely such as Muslim girls being prevented from wearing the hijab (head cover) in some schools.

Andre temaer for menneskerettighetskommisjonen fra det offisielle Saudi Arabia er den pyskiske diagnosen islamofobi som har rammet det europeiske kontinentet, samt generelle holdninger til muslimer i Europa. Representantene fra Saudi Arabia ventes i forbindelse med de presserende menneskerettighetsspørsmålene å undervise i islams historie i middelalderens Europa generelt og i middelalder-Spania spesielt.

Foruten at Saudi Arabia er opptatt av hvor nødvendig det er å minne europeiske menneskerettighetsorganisasjoner på at de må overvåke alle utstedte anti-terrorlover slik at de er i takt med standarden for de menneskerettighetene Saudi Arabias offisielle menneskerettighetskommisjon slutter opp om, vil kommisjonens bidrag til europeisk menneskerettighetsarbeid samtidig innholde litt om diskriminering av mennesker på grunnlag av kjønn:

«HRC’s participation in the dialogue is part of its role to communicate and discuss with regional and international rights bodies matters that concern the rights of humans against discrimination on the grounds of race, religion, or sex,» the HRC said in an official statement.

Det er å håpe at europeiske menneskerettighetsorganisasjoner er takknemlige for at Saudi Arabias myndigheter ofrer både penger og tid på å veilede dem i viktige saker som berører menneskers rettigheter i Europa – det er jo alltid meget man kan lære av andres praksis på dette området.

Helt uten grunn minnet dette meg forøvrig om en veldig ubehagelig, personlig opplevelse: etter årelang eksperimentering og ditto tankearbeid kom jeg endelig frem til en riktig god metode for å unngå å alltid komme for sent til alt mulig. Uegennyttig delte jeg derfor min nye kunnskap med et større forum. Og alle lo – høyt og lenge. Noen ler til og med enda når de tenker på det.

Det er virkelig dårlig gjort, og helt unødvendig – for etter at jeg begynte å følge mitt eget råd har jeg tross alt aldri kommet mer enn 50 minutter for sent til noe som helst.