Feature

oetzi_9.jpg

Ötzi stirrer på oss på 5.600 års avstand. Hva er det han sier? At alt er forgjengelig? At alt endrer seg, og at det som var tildekket en dag kommer for en dag? Det er vår egen aktivitet som brakte Ötzi frem i lyset. Men tør vi foreta koblingen fra ham til oss? Den rislende fascinasjonen av å stå overfor et menneske som levde for 5.600 år siden, avsløses av noe mer truende: Vi har utløst de kreftene som brakte Ötzi frem i lyset. Hva vil de gjøre med oss?