Bystyremedlemmer med innvandrerbakgrunn hevder at Oslos midlertidige ordfører, Fremskrittspartiets Svenn Kristiansen, er rasistisk. Både innvandrerpolitikere og – organisasjoner mener Kristiansen har opptrådt ekskluderende og lite samlende i forhold til innvandrere i Oslo som varaordfører gjennom 12 år, og at valget derfor er feil signal å sende.

De peker på politiske utspill fra den nye ordføreren, blant annet skal Kristiansen i 2004 ha uttalt at representanter som snakker dårlig norsk ikke har noe å gjøre i Oslos bystyre, og nylig gikk han inn for full innvandringsstopp i Oslo. Ankepunktene mot Kristiansen er også basert på personlige opplevelser innvandrerpolitikerne skal ha hatt, og omfatter både rasisme og kvinnediskriminering:

Både Rezaee og Abd-Daif forteller om personlige negative opplevelser med Svenn Kristiansen. Abd-Daif sitter i helse- og sosialkomiteen i bystyret, inntil i fjor sammen med Kristiansen som komitéleder. Hun ble rådet av politiske venner til å bytte komité på grunn av måten han skal ha behandlet henne på.

– Men hvorfor skulle jeg trekke meg, når jeg gjør en god jobb for mitt parti? Det ville vært et nederlag for meg, så det ville jeg ikke, sier hun.

Hun hevder at Kristiansen systematisk usynliggjorde henne, og at hun ble diskriminert både som kvinne og innvandrer.

– Hva skjedde konkret?

– Jeg rakte opp hånda i komitémøter for å be om ordet, men fikk det ikke. Dette skjedde gjentatte ganger over lengre tid. Han så meg rett i øynene, visste at jeg ønsket å si noe, men ga meg ikke ordet, sier Abd-Daif.

Kristiansen ble valgt med støtte fra Høyre, Frp, Venstre og KrF, mens Ap, SV og RV stemte blankt.

SV-representant Reza Rezaee mener Kristiansen stemplet muslimer i Norge som potensielle forrædere i 2002, da han ønsket å innføre troskapsløfte til Norge for nye statsborgere og uttalte at mange muslimer er mer lojale mot islam enn landet de bor i:

– Han stemplet en hel religiøs gruppe som mulige forrædere. Det er en rasistisk uttalelse. En mann som behandler en stor gruppe av befolkningen slik, er ikke egnet til å være ordfører, mener Rezaee.

– Det er alvorlig for byen at vi får en slik ordfører, mener SV-representanten Reza Rezaee.

Rezaee tok for øvrig til orde for å opprette et sharia-basert meklingsråd som tillegg til norsk lov for muslimer i januar i år. Dette skulle foregå som et samarbeid mellom Islamsk råd og domstolene, og angivelig gjøre det lettere for muslimske kvinner å få skilsmisse i de tilfellene hvor mannen nekter.

Daglig leder i OMOD og leder av Innvandrerådet i Oslo kommune, Akhenaton de Leon, er heller ikke glad for at en FrP-politiker skal lede byen, og mener valget av Kristiansen gir feil signal:

– Svenn Kristiansen fra Frp er ingen samlende mann for hele Oslos befolkning. Han representerer et parti som har en nedlatende holdning til den delen av Oslos befolkning med minoritetsbakgrunn. Symboleffekten av å velge ham til byens ordfører er ikke god, sier de Leon.

Ordfører Kristansen sier at han behandler alle likt, og at han ikke ønsker å kommentere utspillene ytterligere.

Dagsavisen: Rasismeanklager mot Oslos ordfører

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂