Kommentar

AKP vinner som ventet valget i Tyrkia. De fleste beroliger med at AKP er moderat og demokratisk. Selv den liberale eliten stemte AKP ved dette valget.

Valget later til å ha vært et vannskille: Advarslene mot AKPs skjulte sider har ikke virket. I stedet er truslene blitt oppfattet som dårlig skjulte forsøk fra de militære og den tradisjonelle eliten på å skremme folk. Det virker motsatt. Det Tyrkia ikke tåler er et nytt militærkupp, mener den liberale eliten som har sluttet seg til AKP.

Atatürks stat er en overlevning og passer ikke lenger samfunnet. Da gjør folk «opprør». AKP har dessuten vist at de har fått skikk på økonomien.

Men ligger det likevel en hund begravet et sted?

AKP har kanskje ikke noe program for islamisering av Tyrkia, men legger ikke skjul på at partiet vil gi religionen – dvs. islam – større plass. Hijaben er et viktig symbol. De fleste later til å mene at det ikke er så farlig. Nå bærer kvinner skaut overalt. What’s the big deal? Men kanskje man ikke ønsker å se at klær med religiøs betydning har en annen virkning enn vanlig mote.

En mann fortalte til BBC at han skulle leie et hus. Eieren spurte om kona bar skaut. Da han svarte benektende sa eieren at da kunne han ikke leie ut til dem.

Det har skjedd en utskiftning av rektorer og lærere som gir ungene religiøs undervisning.

Forandringene skjer ikke over natten, men med små skritt, og det er retningen som bekymrer en bestemt type liberale.

Men mange later ikke til å se noen fare. De har erfart at AKP står for noe nytt, og ønsker at forandringene skal fortsette.

At det kan bli en islamisme light tar de foreløpig ikke alvorlig.